مروری بر آثار زیست محیطی انرژی های پاک و تجدیدپذیر

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 685

فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

INFM03_043

تاریخ نمایه سازی: 16 شهریور 1398

چکیده مقاله:

بخش عمده انرژی مصرفی در جهان به وسیله سوخت های فسیلی تامین می گردد. استفاده بی رویه از سوخت های فسیلی، موجبانتشار گازهای گلخانه ای و تخریب محیط زیست میشود. این سوخت ها دارای انواع آلاینده های سمی و خطرناک هستند که از طرق مختلفبه محیط زیست و در نهایت به زنجیره غذایی انسان وارد میشوند. گرچه اثرات زیست محیطی استفاده از سوختهای فسیلی بر آبهایسطحی، آبهای زیرزمینی، خاک، هوا، پوشش گیاهی و غیره بیشمار است، اما مبحث آلودگی هوا، اثرات گلخانهای و ذرات و اثر خنک-کنندگی آنها بیشتر مورد توجه است. انرژیهای تجدیدپذیر به عنوان یک منبع انرژی پاک و عاری از هرگونه آلودگی زیست محیطی میتوانندنقش مهمی در کاهش انتشار گازهای آلاینده همچون دی اکسیدکربن و دیگر گازهای گلخانه ای ایفا نمایند. لذا در این پژوهش، سعی بر ایناست که نقش انواع انرژی های تجدیدپذیر در کاهش آلودگی محیط زیست و دستیابی به توسعه پایدار، بررسی شود.

نویسندگان

علیرضا توانا

عضو هیات علمی دانشکده فنی وحرفه ای سما، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج

مرتضی کریمی دمنه

عضو هیات علمی دانشکده فنی وحرفه ای سما، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج