آقای دکتر مرتضی کریمی دمنه

Dr. Morteza Karimi demneh

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

فرد مهم علمی - Researcher ID: (496245)

51
2

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

  • عضو انجمن مهندسان مکانیک ایران
  • عضو و دارنده پروانه نظارت تاسیسات ساختمان سازمان نظام مهندسی استان البرز

مقالات کنفرانسهای داخلی