بررسی رابطه ی بین سبک های یادگیری و تغذیه مناسب و تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبستان چالشیرین سردشت

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 666

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ESCONF04_057

تاریخ نمایه سازی: 16 شهریور 1398

چکیده مقاله:

هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه ی بین سبک های یادگیری و تغذیه مناسب و تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبستان چالشیرین سردشت می باشد. این تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانش آموزان پایه های اول تا پنجم دبستان چالشیرین سردشت به تعداد 61 نفر در سال 1397 می باشد بنابرین حجم نمونه آماری در این تحقیق بر اساس جدول مورگان برابر 52نفر انتخاب شد.که تعداد 52 پرسشنامه توزیع شد تجزیهو تحلیل اطلاعات این تحقیق در دو بخش آمار توصیفی و آماراستنباطی انجام شده است. داده ها در این تحقیق پس از جمع آوری با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته و نتایج نشان از رابطه ی معناداری بین سبک های یادگیری و تغذیه مناسب و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبستان چالشیرین سردشت داشت.

نویسندگان

حسن خدادادی دهنوی

کارشناسی علوم تربیتی و دانشجوی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی بروجن،بروجن، ایران

سجاد مرادی

دانشجوی ارشد علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی میمه و لیسانس علوم تربیتی

حمید اسدی

کارشناسی علوم تربیتی