پیش یابی تغییرات اقلیمی دریاچه پریشان در نیم سده آینده

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 406

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

RWCS03_092

تاریخ نمایه سازی: 16 شهریور 1398

چکیده مقاله:

برهمگان واضح است که بخش اعظمی از تغییرات اقلیمی منشا انسانی دارد رشد فزاینده جمعیت باعث تغییر کاربری اراضی از طریق جنگل زدایی، بیابان زایی، ایجاد کارخانه های آلاینده می شود و در نتیجه موجب تغییر اقلیم وناهنجاری در فراسنج های اقلیمی بالاخص دما و بارش می گردد. این پژوهش به منظور بررسی تغییرات بارش و دمای دریاچه پریشان در شرایط افزایش گازهای گلخانه ای در دهه های آینده صورت گرفته است. برای انجام این کار از سه مدل گردش عمومی جو UKHADCM3، ECHO-G و FGOALS1G با سه سناریوی A1ASF، B1ASF و P50 درمدل ترکیبی MAGICC SCENGEN استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که سناریوی P50 از مدل UKHADCM3 پایین ترین میزان میانگین دمایی و سناریوی A1ASF درمدل ECHO-G نیز بالاترین میزان میانگین دما تا سال 2050 را نشان می دهد. بیشترین کاهش بارش نیز مربوط به سناریوی A1ASF در مدل FGOALS1G و کمترین میزان کاهش در سناریوی P50 در مدل UKHADCM3 گزارش شده است.

کلیدواژه ها:

دریاچه پریشان ، سناریو ، مدلسازی تغییرات بارش ودما ، مدل MAGICC SCENGEN ، مدل گردش عمومی جو

نویسندگان

فخری سادات فاطمی نیا

دانشجوی دکتری آب وهواشناسی دانشگاه محقق اردبیل

بهروز سبحانی

دانشیار آب وهواشناسی دانشگاه محقق اردبیلی

سیدمحمد حسینی

دکتری آب و هواشناسی و عضو هیئت علمی دانشگاه سید جمال الدین اسد آبادی