بررسی اثر هیدروژن در مقاومت فولاد با استفاده از مکانیزم رشد سریع ترک

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 396

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCCE11_394

تاریخ نمایه سازی: 9 شهریور 1398

چکیده مقاله:

با توجه به مشکلات سوختهای فسیلی، بشر نیاز به سوختی تجدیدپذیر و تمیز دارد. دراینبین استفاده از گاز هیدروژن به عنوان سوخت مزایایی ازجمله عدم ایجاد آلودگی و تجدید پذیر بودن را دارا میباشد. اما وجود هیدروژن در فلزاتی مانند فولاد باعث تنزل خواص مکانیکی آنها میشود. این پدیده تحت عنوان تردی هیدروژنی شناخته میشود. مکانیزمهای مختلفی برای این پدیده ارائه شده است، اما این مکانیزمها نتوانسته اند پیش بینی مناسبی از تردشکنی فولاد پر مقاومت در حضور هیدروژن ارائه دهند. بنابراین هدف در این تحقیق استفاده از مکانیزمی است که پیشبینی درستی از شکست ترد فولاد ارائه دهد. بدین منظور از مکانیزم شکست دینامیکی که اخیرا ارائه شده، استفاده میشود. این مکانیزم به صورت دینامیکی بحث شکست را در حضور مقادیر مختلف هیدروژن بررسی میکند. جهت استفاده از این مکانیزم یک مدل دو بعدی براساس شرایط آزمایش تجربی ایجاد و تحلیل میشود. نتایج به دست آمده از تحلیل عددی با نتایج آزمایش تجربی انطباق داشته و مکانیزم مورد استفاده پیشبینی مناسبی از عملکرد فولاد در حضور مقادیر مختلف هیدروژن ارائه میدهد.

نویسندگان

میلاد خدائی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سازه دانشگاه تبریز

سیامک سلیمانی شیشوان

دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تبریز