بررسی عددی انحلال سازند نمکی و تاثیر ضریب انحلال، رطوبت نسبی و تبخیر بر غلظت نمک در مخزن سد

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 581

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCCE11_302

تاریخ نمایه سازی: 9 شهریور 1398

چکیده مقاله:

یکی از مهمترین منابع آلوده کننده مخازن سدها، سازندهای کارستی مانند لایه های نمکی است. در پژوهش حاضر با استفاده از نرم افزار MIKE ،نحوه توزیع شوری در مخزن و چگونگی اثرگذاری پارامترهای ضریب انحلال نمک، رطوبت نسبی و تبخیر بر آن بررسی شد. نتایج نشان میدهد مقادیر غلظت، در اواسط دوره شبیه سازی حساسیت بیشتری نسبت به تغییر پارامتر ضریب انحلال از خود نشان میدهند، این نکته برای رطوبت نسبی و تبخیر در نیمه دوم شبیه سازی است. همچنین با 10 درصد تغییر در مقادیر ضریب انحلال و رطوبت نسبی و تبخیر، بهترتیب 21 و 1 / 6 درصد تغییر در مقادیر شوری ایجاد میشود.

نویسندگان

سیدمهدی هاشمی حیدری

دانشجو دکتری مهندسی آب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان

احمد احمدی

دانشیار دانشگاه صنعتی شاهروددانشجو دکتری مهندسی آب و سازههای هیدرولیکی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان

محمدرضا جلیلی قاضی زاده

استادیار دانشگاه شهید بهشتی دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شاهرود

مجید احسانی

دانشجو دکترا دانشگاه صنعتی اصفهان استادیار دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست، پردیس فنی شهید عباسپور، دانشگاه شهید بهشتی