مطالعه ی شبیه سازی تاثیر تراوایی مغزه بر روی میزان بازیافت نهایی در ازدیاد برداشت شیمیایی نفت

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 533

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICIRES03_020

تاریخ نمایه سازی: 4 شهریور 1398

چکیده مقاله:

با استفاده از روش های ازدیاد برداشت نفت میتوان به درصد بازیافت نهایی بیشتری از مخازن نفت رسید، یکی از این روش ها تزریق حلال می باشد که به عنوان روشی موثر برای بهبود برداشت نفت به روش شیمیایی از مخازن شکافدار شناخته شده است. تزریق حلال باعث تاثیر بر مکانیزم های انتقال جرم در سیستم می گردد و عوامل زیادی در این فرآیند بر میزان برداشت نهایی از مخزن تاثیرگذار می باشند. یکی از این عوامل میزان تراوایی سنگ مخزن می باشد که در این مطالعه به شبیه سازی تاثیر این عامل در میزان بازیافت نهایی پرداخته می شود. در شبیه سازی صورت گفته، محیط متخلخلی حاوی نفت در فضایی که شامل حلال بود، غرق شده تا به ترتیب شبکه ماتریکس و شکاف شبیه سازیشوند و با توجه به وزن قطعه غوطه ور شده بازمان، میزان بازیافت نفت از مغزه به دست آمد. مدل شبیه سازی شده با داده های تجربی مقایسه شده بود که نشان دهنده تطابق مناسب آنها بود. مشخص شد که شدت انتقال بستگی به خواص پتروفیزیکی سنگ دارد. با افزایش تراوایی شدت انتقال جرم و درنتیجه بازیافت نفت از مغزه تسهیل می یابد.

نویسندگان

شهریار عبدالهی

کارشناس ارشد مهندسی نفت

سعید جعفری

گروه مهندسی نفت و گاز، دانشگاه شهید باهنر کرمان

سعید نوروزی

گروه مهندسی نفت و گاز، دانشگاه شهید باهنر کرمان

مهین شفیعی

گروه مهندسی نفت و گاز، دانشگاه شهید باهنر کرمان