بررسی توسعه ی گردشگری ورزشی با تاکید بر جاذبه های طبیعی ورزشی (مطالعه موردی کارشناسان ورزشی و گردشگری استان اصفهان)

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 389

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SSPEI01_010

تاریخ نمایه سازی: 4 شهریور 1398

چکیده مقاله:

هدف از این تحقیق بررسی توسعه ی گردشگری ورزشی با تاکید بر جاذبه های طبیعی ورزشی از دید گاه کارشناسان ورزشی و گردشگری استان اصفهان است. جامعه ی آماری این تحقیق سه گروه است. 1.کارشنان بخش گردشگری سازمان گردشگری و میراث فرهنگی شاغل در استان اصفهان ( 15 نفر)، 2. کارشناسان آژانس های مسافرتی فعال در زمینه تور گردانی (20 نفر)، 3.کارشناسان هیئت های ورزشی ( 130نفر). نوع تحقیق توصیفی و از شاخه ی میدانی می باشد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسش نامه ی محقق ساخته با50 سوال است. که روایی آن 73% وپایایی آن 91% برآورد گردید. تجزیه و تحلیل یافته ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی و با استفاده از نرم افزار spss انجام شد، و یافته ها نشان داد که: در مجموع دیدگاه سه گروه کارشناسان درباره ی جاذبه های طبیعی ورزشی موثر بر توسعه ی گردشگری ورزشی، جاذبه های مربوط به بیابان گردی با4/7 =Mوجاذبه های مربوط به ورزش های زمستانی64/6 =M وطبیعت درمانی80/5 =M از بالاترین اهمیت در توسعه گردشگری ورزشی استان اصفهان برخوردار است. در بخش بررسی مشکلات گردشگری ورزشی اصفهان یافته ها نشان داد که: مشکلات مدیریت با 92/8 =M از نظر کارشناسان مهمترین مشکل در بخش گردشگری ورزشی استان است. دومین مشکل از نظر سه گروه کارشناسان، مشکلات فرهنگی با 88/6=M است. مشکلات مربوط به زیر ساخت ها با 77/6 =M سومین مشکل در بخش گردشگری ورزشی استان اصفهان است. یافته های تحقیق نشان می دهد که از نظر کارشناسان، در اصفهان جاذبه هایی که کمتر تحت تاثیر پدیده فصلی بودن قرار می گیرند و در نتیجه طول فصل گردشگری طولانی تری دارند و در عین حال فعالیت های متنوع تری نیز در آنها انجام می گیرد، از اهمیت بیشتری در توسعه گردشگری ورزشی استان اصفهان برخوردارهستند. در بین مشکلات نیز مشکلات مدیریت مهمترین مشکل ازدیدگاه کارشناسان است.

کلیدواژه ها:

گردشگری ، گردشگری ورزشی ، جاذبه های طبیعی- ورزشی ، استان اصفهان

نویسندگان

حامد سالاری

مربی، گروه علوم ورزشی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران

حمیدرضا سایبانی

استادیار،گروه علوم ورزشی،دانشگاه آزاد قشم،قشم،ایران