بررسی اثرات فارماکولوژیکی قارچ گانودرما لوسیدوم بر روی درمان بیماری های عفونی

سال انتشار: 1389
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,470

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MBRCONF01_016

تاریخ نمایه سازی: 4 شهریور 1398

چکیده مقاله:

زمینه و هدف: قارچ گانودرما لوسیدوم Ganoderma lucidum در طب سنتی جهت درمان بی خوابی ،تنگی نفس، تقویت حافظه، بیماری های کبد و کلیه و آسم مورد استفاده قرار میگیرد. هدف از این مطالعه مروریBسیستماتیک بررسی آخرین یافته های متخصصین درمورد اثرات بیولوژیک و فارماکولوژیک این قارچ میباشد.مواد و روش ها: این پژوهش از نوع مروریBسیستماتیک می باشد. مقالات مورد استفاده در این پژوهش بدون محدودیت زمانی تا سال 2007 با استفاده از کلیدواژه های اثرات درمانی، ترکیبات فعال، قارچ دارویی، گانودرما لوسیدوم در پایگاه های اطالعاتیscincedirect ،Pubmed ،SID و موتور جست وجوگر گوگل اسکولار تهیه گردید. مقالات دریافتی در ابتدا 24 مورد بود که با توجه به معیار های ورود و خروج از قبیل دسترسی به متن کامل مقاله درنهایت 16 مقاله مورد مطالعه نهایی قرارگرفت.یافته ها: در مطالعات انجام شده مشخص گردید که پلی ساکارید های موجود در قارچ دارویی گانودرما خواص تقویت سیستم ایمنی، آنتی اکسیدانی، ضدباکتری و ضدویروسی دارند و تنظیم کننده عمل کبد، روده و کلیه هستند. پروتئین های متصل به پلی ساکاریدهای استخراج شده در آن خواص ضدویروس، ضد تورم و سم زا هستند. عصاره های مختلف جداشده از G.Lucidum از رشد تومورها از طریق فعال کردن سیستم ایمنی و تحریک تولید سیتوکین ها جلوگیری میکنند. گانودرما F و گانودرما نوتریل جذب شده از عصاره متانولی اندام بارده G.Lucidum توانایی بازدارندگی درمقابل ویرووس HIV_I را دارا هستند. تری ترپنوئیدها ی آن میتوانند به عنوان مهارکننده آنزیم تبدیل کننده آنژیوتانسین عمل کنند. دو تری ترپنوئید دیگر می توانند از آزادسازی هیستامین جلوگیری کنند. نتیجه گیری: طبق مطالعات انجام شده تاکنون مواد زیادی از این گونه با فعالیت بیولوژیکیBدرمانی استخراج و به دنیا معرفی شده است. با توجه به دردسترس بودن این گونه ارزشمند خوراکی بصورت خودرو در ایران و اثبات وجود پلیساکاریدهای بیشتر در گونه ایرانی نسبت به گونه های چینی میتوان از آن جهت بررسی های ضدسرطانی، آنتی اکسیدانی، ضدباکتریایی، ضدویروسی و ضددیابت به کار برد.

نویسندگان

مرضیه اسدی

دانشجوی کارشناسی اتاق عمل، دانشکده پیراپزشکی و بهداشت فردوس، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران.