تاریخ شفاهی تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

سال انتشار: 1385
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,408

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ORALHISTORY01_004

تاریخ نمایه سازی: 26 فروردین 1389

چکیده مقاله:

تاریخ به عنوان تاملی نظری بررویدادهای گذشته و نیز نگاه عبرت گیرانه و پندپذیرانه از رخدادهایی که در زمانهای پیشین پدیدار می شده به شیوه ای بنیادین بردو پایه استوار است از یک سو بدون گواه و شاهد نمی توان به طرزی مستند در باب آنچه رخ داده است سخن گفت ولی از دیگر سو شواهد تاریخی را سخت می توا ن به شیوه ای ناب فهمید ،شناخت و بیان کرد.

نویسندگان

محسن خلیلی

استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد