تحلیل پایداری چاه با استفاده ازگل حفاری و نرم افزار ABAQUS

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 479

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

OGPCONF05_130

تاریخ نمایه سازی: 18 مرداد 1398

چکیده مقاله:

یکی از مهم ترین مسائل درزمان حفاری چاه نفت بحث پایداری چاه است . بر این اساس پایداری چاه و تعیین بازه گل حفاری یک ی از دغدغه های اصلی در صنعت حفاری است.ناپایداری ناشی از حفاری منجر به از دست دادن بخشی از چاه یا کل آن میشود که این امر سبب افزایش هزینه عملیات حفاری و تاخیر در زمان بهره برداری میشوددر این مقاله به بررسی عوامل ناپایداری چاه و اثرات آن بررسی شده وراهکار هایی برای تعیین بازه گل حفاری داده شده است همچینین در این مقاله بررسی ناپایداری چاه با استفاده از نرم افزار ABAQUS انجام شد. در مدلسازی پایداری و حد پایین فشار گل در سه نوع چاه قائم، چاه افقی در راستای تنش افقی کمینه و چاه افقی در راستای تنش افقی بیشینه در شرایط حفاری فراتعادلی برای مدل رفتاری الاستیک و الاستوپلاستیک مطالعه شده است. نتایج مطالعات نشان میدهد که حفاری چاه افقی در راستای تنش افقی بیشینه در رژیم تنش معکوس نسبت به چاه قائم و همچنین چاه افقی در راستای تنش افقی کمینه وضعیت پایدارتری دارد. نتایج مطالعات در این مخزن نشان داد که چاه قائم و چاه های افقی در راستاهای مختلف را میتوان با فشار گل معادل فشار منفذی در شرایط فراتعادلی حفاری کرد.

کلیدواژه ها:

ABAQUS ، NYZA ، پنجره ایمن گل حفاری ، شکاف هیدرولیکی ، پایداری چاه

نویسندگان

مهدی پیرحیاتی

دانشجوی کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

افشین شهام

هیئت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب