تولید کربن فعال در مقیاس آزمایشگاهی به روش فعال سازی شیمیایی تک مرحله ای با استفاده از باگاس نیشکر پیش فرآوری شده

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 590

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

OGPCONF05_043

تاریخ نمایه سازی: 18 مرداد 1398

چکیده مقاله:

تولیدکربن فعال درمقیاس آزمایشگاهی به روش فعالسازی شیمیایی تک مرحله ای با استفاده از باگاس نیشکر پیش فرآوری شده انجام گرفت وتست تعیین عددیدی برروی کربن فعال تولیدشده انجام شد،از نرم افزار مینی تب و با استفاده از روش طراحی آزمایش تاگوچی تعداد آزمایشات کاهش داده شد. پارامترهای نسبت آغشتگی ماده ی فعالساز، دمای فعالسازی و زمان فعالسازی مورد بررسی قرار گرفت. نقاط بهینه برای رسیدن به بالاترین سطح تماس کربن فعال در نسبت آغشتگی 0,75 ، دمای فعالسازی 700 درجه سانتی گراد و زمان فعالسازی 45 دقیقه تعیین شد. مقدار عدد یدی با این شرایط 1310 تعیین شد. سطح تماس کربن فعال در شرایط این نقاط بهینه برابر با 1375مترمربع بر گرم و حجم حفرات آن برابر با 0,69 سانتی متر مربع بر گرم بدست آمد. برای چگونگی شکل و اندازه حفرات کربن فعال تصویرمیکروسکوپ الکترونی روبشی برروی کربن فعال صورت گرفت. با مقایسه سطح تماس کربن فعال تولید شده با این روش و کربن فعال مورد استفاده در صنعت میتوان گفت که کربن فعال تولید شده کارایی مناسب جهت ارائه در بخش صنعت را دارد.

نویسندگان

احسان هنرور

کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز

نصیر مهران بد

استادیار بخش مهندسی گاز دانشگاه شیراز دانشکده مهندشی شیمی،نفت و گاز

محمد سرشار

استادیار پژوهشگاه فضایی ایران