تاثیر امتداد و جهت شیب کانسار بر مقدار خرج ویژه انفجاری مطالعه موردی: معدن زیرزمینی سرب و روی انگوران

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 932

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

GEOTEC03_116

تاریخ نمایه سازی: 8 مرداد 1398

چکیده مقاله:

انفجار از مراحل اصلی عملیات معدنکاری بوده و هدف آن خرد شدگی و جابجایی مطلوب توده سنگ می باشد. خرج ویژه متاثر از ویژگیهایی مانند نوع توده سنگ، نوع ماده منفجره، سطح آزاد، میزان خردایش موردنظر سنگ، جهت شیب و امتداد لایه و شرایط ایمنی و اقتصادی است. برآورد مقدار بهینه خرج ویژه یکی از فاکتورهای موثر در انتخاب عملکرد و کاهش هزینه ها در معادن می باشد. هزینه های انفجار بخشی از قیمت تمام شده ماده معدنی است و بهینه سازی انفجار میتواند در کاهش هزینه ها و درنهایت کاهش قیمت تمامشده ماده معدنی نقش مهمی داشته باشد. از عوامل زمین شناسی موثر بر آتشکاری که شامل مشخصات سنگ وتوده سنگ می باشد می توان به چگالی ومقاوت سنگ، درزه ها و لایه بندی های موجود در توده سنگ و حفره ها و فضا های خالی درون زمین اشاره کرد. در این تحقیق با فرض یکسان بودن چگالی، مقاومت سنگ، عیار ماده معدنی ومشخصات ژئومکانیکی توده سنگ صرفا تاثیر امتداد و جهت شیب کانسار بر روی مقدار خرج ویژه مورد بررسی قرار گرفت. در معدن زیرزمینی سرب و روی انگوران در سه جهت محتلف شامل مخالف جهت شیب کانسار، در جهت شیب کانسار و عمود بر جهت شیب کانسار (در امتداد کانسار) حفریاتی با ابعاد و الگوی انفجار مشابه 180) سیکل انفجاری) حفر گردید.پس از بررسی پترن های انفجاری در این حفریات مشخص شد که مقدار خرج ویژه در حفریات موافق جهت شیب، خلاف جهت شیب و در امتداد کانسار به ترتیب 2/99، 2/26، 2/49 کیلوگرم بر متر مکعب می باشد. حدود 0/73 کیلوگرم بر متر مکعب با مقدار آن در حفریات مخالف جهت شیب کانسار بیشتر می باشد. با توجه به روش حفر معدن زیرزمینی انگوران به صورت کارگاه و پایه نامنظم اگر بتوان کل حفریات را در مخالف جهت شیب کانسار حفر نمود با تخمین 000،700 متر مکعب ماده معدنی حدود 5/5 میلیارد تومان در هزینه معدنکاری در کل پروژه صرفه جویی می شود.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

هوشنگ گلباغی

کارشناس ارشد اکتشاف معدن، دانشگاه صنعتی شاهرود

محمدحسین پناهی

کارشناس ارشد مکانیک سنگ، دانشگاه شهید باهنر کرمان

مهرداد تهمتن

کارشناس ارشد مکانیک سنگ، دانشگاه صنعتی شاهرود