شناسایی و ارزیابی توانایی جدایه های Pantoea agglomerans در کنترل بیولوژیک بیماری بلاست مرکبات

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 387

فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

AEFSJ03_127

تاریخ نمایه سازی: 8 مرداد 1398

چکیده مقاله:

بلاست مرکبات یکی از مهم ترین بیماری های مرکبات در استان های شمالی می باشد که توسط چند گونه باکتری بیمارگر Pseudomonas ایجاد می شود. این بیماری در شرایط اقلیمی مساعد خسارت های قابل توجهی را به باغات مرکبات وارد می سازد. علائم بلاست روی پهنک و دمبرگ عموما به صورت نقاط آب سوخته یا نواحی قهوه ای تیره و در شاخه به شکل شانکر پدید آمده و از هر طرف گسترش می یابد. در این تحقیق 650 جدایه باکتری اپی فیت، از برگ درختان میوه در مناطق مختلف استان مازندران جداسازی شده و توانایی آن ها در ممانعت از رشد گونه P. syringae pv. syringae (Pss) عامل واجد گسترش بیشتر بلاست مرکبات مورد سنجش قرار گرفت. ابتدا توانایی بیمارگری جدایه PSS به اثبات رسید. بررسی فعالیت آنتی بیوز به روش هاله بازدارنده از رشد در محیط کشت جامد نشان داد که گروهی از جدایه ها قابلیت بالایی در بازدارندگی از رشد بیمارگر بلاست دارند. جدایه منتخب با بیش ترین توان در ممانعت از رشد بیمارگر، برای انجام آزمون های بعدی انتخاب گردید. ویژگی های فنوتیپی جدایه منتخب بررسی شده و برای تکمیل شناسایی، بخشی از ناحیه 16s rDNA توالی یابی گردید. نتایج نشان داد که جدایه آنتاگونیست، متعلق به گونه Pantoea agglomerans می باشد. این اولین گزارش از کنترل بیماری بلاست مرکبات توسط باکتری P. agglemerans است. توانایی بالقوه و وجود ویژگی های مناسب آنتاگونیستی، ضرورت ادامه تحقیق در شرایط باغی را توصیه می نماید.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

سمن فیروزیان بندیی

دانشجوی دکتری بیماری شناسی گیاهی دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

حشمت اله رحیمیان

عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری