ارتباط میان حق الزحمه حسابرسی و شیوه های گزارشگری مدیریت با تاکید بر حاکمیت شرکتی در شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 594

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MANACC03_024

تاریخ نمایه سازی: 31 تیر 1398

چکیده مقاله:

هدف اصلی این تحقیق بررسی ارتباط میان حق الزحمه حسابرسی و شیوه های گزارشگری مدیریت با تاکید بر حاکمیت شرکتی در شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جهت آزمون فرضیه ها با استفاده از نمونه ای مشتمل بر 101 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران درطی سالهای 1390 الی 1395 از آزمون رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است. نتایج تحلیل آزمون فرضیه ها حاکی از آنست که حاکمیت شرکتی برارتباط بین حق الزحمه حسابرسی و گزارشگری محافطه کارانه مدیریت در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر منفی دارد. همچنین، اندازه هیات مدیره بر ارتباط میان حق الزحمه حسابرسی وگزارشگری محافظه کارانه تاثیر منفی و معنی داری دارد . ترکیب هیات مدیره و تمرکز مالکیت بر ارتباط میان حق الزحمه حسابرسی و گزارشگری محافظه کارانه مدیریت تاثیر ندارد. مالکیت نهادی بر ارتباط میان حق الزحمه حسابرسی و گزارشگری محافطه کارانه مدیریت تاثیر منفی و معنی دار دارد. در نهایت، مالکیت مدیریتی بر ارتباط میان حق الزحمه حسابرسی و گزارشگری محافظه کارانه مدیریت تاثیر ندارد.

کلیدواژه ها:

حاکمیت شرکتی ، شیوه های گزارشگری مدیریت ، حق الزحمه حسابرسی

نویسندگان

رباب ولیزاده

دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند

اکبر اسلامی

استادیار گروه حسابداری دانشگاه آزاد مرند، ایران