شناخت شاخص های فعالیتی تاثیرگذار بر افزایش اجتماع پذیری فضاهای فرهنگی عمومی

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 469

فایل این مقاله در 25 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

UPACONF01_033

تاریخ نمایه سازی: 31 تیر 1398

چکیده مقاله:

فضاهای فرهنگی موقعیت هایی برای آموزش و بالا بردن مهارت های گوناگون زندگی در ابعاد مختلف همچون نظم، رهبری، صبر و احترام و زندگی جمعی را برای افراد فراهم می آورند.آنها می توانند فضایی برای اوقات فراغت باشند و هم یکی از نیازهاس جوامع شهری در جهت اشاعه ی فعالیت های فرهنگی و مشارکت در بخش های مختلف جامعه هستند. مطالعات نشان می دهند که سه جنبه ی کالبدی، ادراکی و فعالیتی فضا در اجتماع پذیری آن نقش دارند و فضا در عملکرد افراد و چگونگی تنظیم و کنترل رفتار ساکنین در محیط تاثیر دارد. مطالعات نشان می دهند که با آن که عوامل کالبدی و ادراکی در اجتماع پذیری فضاها از شروط لازم اند ولی به تنهایی کافی نیستند و مشخصات کارکردی فضاهای عمومی می تواند بر کیفیت و کمیت جذب مردم در این فضاها تاثیرگذار باشد. شاخص های فعالیتی، شامل کیفیت های مثبت و منفی یک فضا از لحاظ اجتماعی بوده و بیانگر این مطلب هستند که فضا در شهر چگونه پاسخگوی حضور افراد و رفتارهای متفاوت آنها به لحاظ اجتماعی است. در این مقاله پس از بررسی مفاهیم فضای عمومی، فضاهای فرهنگی، تعاملات اجتماعی، مفهوم خاطره جمعی؛ کوشیده است تا شاخص های مرتبط با فعالیت های کاربران را مورد تحلیل قرار دهد.

نویسندگان

سحر موسی زاده ایده لو

دانشجوی کارشناسی ارشد گروه معماری داخلی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

قاسم امیدوار

دکترای معماری، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب