در داستانهای اسطوره ای و قصه های عامیانه

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 448

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

PLRC01_084

تاریخ نمایه سازی: 31 تیر 1398

چکیده مقاله:

سیمرغ به عنوان موجودی خارق العاده و با قدرتهای ماورایی از اسطوره تا فرهنگ عامیانه جایگاه خود را حفظ کرده است و از جمله بسترهای مناسب برای ظهور و بروز اسطوره ها، حماسها و قص6ه های عامیانه است. سیمرغ موجودی اساطیری پرورده تخی6ل مردم است. این نوشتار به شیوه توصیفی - تحلیلی میکوشد تا تجل6یها، نمودها و کارکردهای سیمرغ در قص6ه های عامیانه را در مجموعه دو جلدی گل به صنوبر چه کرد و دختر نارنج و ترنج بکاود. یافته ها نشان میدهد که سیمرغ در قص6ه ها چهره ای یاریگر دارد؛ اغلب این یاریگری به پاس خدمت قهرمان به اوست. کارکردهای سیمرغ در حماسها و قص6ه ها کارکردهای مشابهی است و سیمرغ در قص6ه ها با کارکردهای یاریگری، درمانگری و راهنمایی قهرمان ظهور مییابد. شیوه فراخوانی این موجود اسطورهای – افسانهای در قص6ه ها با شیوه فراخوانیاش در حماسه ها یکسان است؛ با این تفاوت که سیمرغ5 قص6ه ها ×جایگاه و آشیانهای متنو6عی نسبت به جایگاه و ماوای سیمرغ5 اساطیری و حماسی دارد.

نویسندگان

سحر یوسفی

دانشجوی دوره دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه رازی کرمانشاه.

محمد ایرانی

دانشیار گروه زبانوادبیات فارسی دانشگاه رازی کرمانشاه

خلیل بیگ زاده

دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه رازی کرمانشاه.

امیرعباس عزیزی فر

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه رازی کرمانشاه.