بررسی تاثیر جزر ومد بر دبی جریان و کیفیت آب ایستگاه پمپاژطره بخاخ در رودخانه بهمنشیر

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 882

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IREC11_270

تاریخ نمایه سازی: 27 تیر 1398

چکیده مقاله:

رودخانه های جزر و مدی همواره در معرض خطر پیشروی جریان شوری به سمت بالادست می باشند این پدیده، زمانی ایجاد می شود که دبی جریان رودخانه به هر دلیلی رو به کاهش می گذارد. جریان مد خلیج فارس هنگام پیشروی در رودخانه بهمنشیر با جریان ورودی از کانال مارد که از بالادست می آید برخورد می کند. این پدیده باایجاد شرایط هیدرولیکی پیچیده، بررسی مشخصه های جریان و کیفیت آب را به مشکل می سازد. در این تحقیق دبی جریان و میزان شوری برای یک دوره کامل جزر و مد بررسی گردید. نتایج نشان داد میزان تغییرات دبی رودخانه، به دلیل حجم پایین آب رها شده از کانال مارد به شدت متاثر از جریان مد خلیج فارس است. این تاثیر به حدی است که دبی مد به 617 متر مکعب برثانیه نیز می رسد وهدایت الکتریکی رودخانه در کل پریود جزر و مد درمحدوده 4960.22 تا 5654.20 میکروزیمنس بر سانتی متر متغیر است.

کلیدواژه ها:

کیفیت آب ، جریان جزر و مد ، CTD ، رودخانه بهمنشیر

نویسندگان

فردین جلیلیان

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب وسازه های هیدرولیکی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

حسین بهرامی

استادیار دانشکده مهندسی دریا دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

روح الله مهربانی

کارشناسی ارشد آب و سازه های هیدرولیکی مدیر مرکز رسوب سازمان اب و برق خوزستان

شاداب عباسی شوشتری

کارشناس ارشد آب وسازه های هیدرولیکی کارشناس رسوب مرکز رسوب سازمان آب و برق خوزستان