بررسی اثر خشک شدن تالاب هورالعظیم بر فرسایش پذیری بادی

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 224

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IREC11_194

تاریخ نمایه سازی: 27 تیر 1398

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش بررسی اثر خشک شدن تالاب هورالعظیم بر فرسایش پذیری بادی است. در این منطقه نمونه برداری در فواصل مختلف از تالاب خشک شده انجام گرفت و نمونه های خاک برای تجزیه فیزیکی و شیمیایی به آزمایشگاه منتقل گردید. میزان فرسایش پذیری خاک و سرعت آستانه فرسایش بادی به وسیله تونل باد در شرایط آزمایشگاهی و صحرایی مورد اندازه گیری قرار گرفت. مطالعه صورت گرفته نشان داد که این منطقه قابلیت فرسایش پذیری بالا و سرعت آستانه فرسایش بادی پایینی با افزایش فاصله از تالاب خشک شده هورالعظیم دارد.

نویسندگان

مائده ضیاغم

دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

بیژن خلیلی مقدم

دانشیار گروه علوم خاک دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی خوزستان