برآورد مقدماتی شاخص Dv جنوب خاوری بیابان لوت برای ارزیابی پتانسیل ژئوتوریستی

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 472

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

LUTDT01_046

تاریخ نمایه سازی: 27 تیر 1398

چکیده مقاله:

این پژوهش به بررسی مقدماتی شاخص (تنوع در اشکال ژئومورفولوژیک و ژئومورفوتکتونیک) بعنوان یکی از شاخص های ارزش علمی در ارزیابی پتانسیل ژئوسایت ها با استفاده از تکنیک های تحلیلی-آماری و پردازش رقومی ژئومورفها در جنوب خاوری بیابان لوت میپردازد. وجود طیف گسترده ای از عناصر و فرایندهای ژئومورفیک در این منطقه بستر مناسبی را جهت جذب ژئوتوریست از نظر توصیفی فراهم می کند. اما از نظر عددی، برای نخستین بار در این تحقیق اقدام به ارزیابی شاخص مدل هادزیک شده است. بنابراین میتوان ارزش علمی ژئوتوریستی منطقه را با داشتن سایر شاخص های ارزش علمی مدل برآورد نمود. برای این منظور، تحلیل نشیب ژئومورف ها بعنوان یکی از کنترل کننده های مهم این شاخص، مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج مقدماتی نشان دهنده بالا بودن پارامترهای مقدماتی ارزش علمی شاخص می باشد که در صورت بالا بودن سایر ارزش ها، بیانگر پتانسیل بالای صنعت ژئوتوریسم در محدوده مورد مطالعه خواهد بود.

نویسندگان

پویا صادقی فرشباف

دانشجوی زمینشناسی، دانشگاه بیرجند

محمدمهدی خطیب

استاد گروه زمینشناسی، دانشگاه بیرجند

ناصر رضایی

پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، تهران تهران