کیفیت اقلام تعهدی و هزینه سرمایه

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 467

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MIEACONF02_015

تاریخ نمایه سازی: 26 تیر 1398

چکیده مقاله:

این تحقیق به شناسایی رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی با هزینه سرمایه درشرکت های پذیرفته شده دربورساوراق بهادارتهران می پردازد. روش تحقیق به صورت کتابخانه ای و تحلیلی- علی میباشد. در این پژوهش به منظور انجام آزمون فرضیه ها، از روش تحلیل همبستگی استفاده خواهد شد. بدین منظور از اطلاعات مالی 108شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سالهای 1383 تا 1392 استفاده شده است. دراین مرحلهرابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و هزینه سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسیمی شود. از آنجایی که می توان از چهار معیار مختلف برای هزینه سرمایه استفاده کرد، در چهار فرضیه مختلف(فرضیه اول، دوم، سوم و چهارم)، این رابطه شناسایی می شود. این چهار معیار عبارتند از: هزینه سرمایه سهامعادی، هزینه سرمایه سود انباشته، هزینه بدهی و میانگین موزون هزینه سرمایه. نتایج نشان می دهد، کیفیتاقلام تعهدی با هر چهار معیار هزینه سرمایه (هزینه سرمایه سهام عادی، هزینه سرمایه سود انباشته، هزینهبدهی و میانگین موزون هزینه سرمایه) دارای رابطه منفی و معنی دار است. بنابراین فرضیه های اول، دوم، سوم وچهارم مورد پذیرش قرار می گیرد.

نویسندگان

فرهاد دهدار

استادیاررشته حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحدشاهرود

محمد حسین زاده

دانشجوی دکترای حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحدشاهرود