بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سلامت روانی در بین دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهر یاسوج

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,128

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCPP05_008

تاریخ نمایه سازی: 21 خرداد 1398

چکیده مقاله:

هوش هیجانی، توانایی تشخیص ، ارزیابی و بیان هیجان به شیوه صحیح و سازش یافته است. در این پژوهش رابطه دو عامل هوش هیجانی و سلامت روانی را در بین دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهریاسوج را بررسی می کند. این پژوهش رابطه هوش هیجانی و سلامت روانی در در بین دانش آموزان مقطع متوسطه بررسی شد. بدین منظور براساس جدول مورگان 100 دانش آموز ( 50 دختر و 50 پسر ) به صورت تصادفی از بین دانش آموزان مقطع متوسطه (دبیرستان) یاسوج انتخاب شدند که در دو پرسش نامه جداگانه هوش هیجانی و سلامت روانی تکمیل گردید. نتایج نشان دادند که بین هوش هیجانی و سلامت روانی در هر دو جنس رابطه مثبت معنادار وجود دارد.وضرایب همبستگی بین جنبه ادراک و بیان هیجان از هوش هیجانی با زیر مقیاس های بسط، انعطاف پذیری، سیالی و سلامت روانی در گروه پسران به گونه معناداری بیشتر از گروه دختران بود. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که دو معیار نظم دهی به هیجان و ادراک و بیان هیجان در گروه دختران 7 درصد و گروه پسران نمره هوش هیجانی کلی و جنبه ادراک و بیان هیجان 16 درصد از واریانس سلامت روانی را تبین می کند.

کلیدواژه ها:

هوش هیجانی ، سلامت روانی ، دانش آموزان مقطع متوسطه ، (دبیرستان)

نویسندگان

روح اله اکبریان

دانشجوی دبیری معارف اسلامی دانشگاه فرهنگیان شهید ایزد پناه یاسوج

زاهده رحمانیان

استاد دانشگاه فرهنگیان، مرکز شهید ایزد پناه یاسوج