تاثیر شستشو وحمل لاشه مرغ در دماهای مختلف ازکشتارگاه های غرب تهران تا محل عرضه

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 400

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JFM-4-2_005

تاریخ نمایه سازی: 23 تیر 1398

چکیده مقاله:

باکتری­های بیماری­زای انسانی عامل شمار زیادی از مسمومیت­های غذایی در انسان طی مصرف گوشت ماکیان آلوده می­باشند. هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر شستشو (چیلر دوم) در کشتارگاه وحمل لاشه­ها در دماهای متفاوت تا محل عرضه بر میزان بار میکروبی استافیلوکوکوس اورئوس، سالمونلا و اشریشیا کلی در لاشه مرغ بود. نمونه برداری از تعداد 180 لاشه مرغ به طور تصادفی از کشتارگاهی در غرب تهران بعد از مرحله شستشوی نهایی (چیلر دوم) در کشتارگاه، تا محل عرضه توسط خودروی معمولی (دمای محیط)، خودرو با سردخانه خاموش و سردخانه­دار­ انجام پذیرفت. نتایج نشان داد که میزان آلودگی اشریشیا کلی و شمارش کلی باکتریایی در مرحله بعد از لاشه­پذیری به طور معناداری بیشتراز مرحله قبل از لاشه­پذیری بود. میانگین مقادیر باکتریایی شمارش شده در نمونه­های کشتارگاه (گروه قبل)، به جز سالمونلا در نمونه ساق ران در خودروی سردخانه­دار، به طور قابل توجهی کمتر از نمونه­های حمل شده پس از 4 ساعت (گروه بعد) بودند، همچنین میانگین شمارش کلی میکروبی و استافیلوکوکوس اورئوس لاشه­های حمل شده توسط خودروی معمولی به حداکثر رسیدCFU/gr (CFU/gr 106×82/2 ±106×63/18)  که میانگین شمارش کلی میکروبی نسبت به مقدار استاندارد  بالاتر بود)(05/0> p)، در حالی که در خودروی سردخانه خاموش این مقدار به حداقل رسید که نسبت به مقدار استاندارد کمتر بود(CFU/gr 106×048/0±106×65/0). به طور کلی نتایج به­ دست آمده نشان داد که حمل لاشه­های مرغ توسط خودروهای معمولی و سردخانه خاموش شرایط محیطی نامناسبی را برای رشد لگاریتمی باکتری­های پاتوژن غذایی فراهم می­کند و موجب انتقال آن­ها به انسان می­گردد.

نویسندگان

ندا حسین نژاد یزدی

کارشناس ارشد مهندسی علوم و صنایع غذایی (میکروبیولوژی موادغذایی)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

حامد اهری

گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

افشین آخوندزاده

گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.