بررسی اثر ژئوتکنیکی ناشی از بالا آمدن آب زیرسطحی برسیستم آب و فاضلاب شهر کرمان

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 388

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

GEOENV01_021

تاریخ نمایه سازی: 19 تیر 1398

چکیده مقاله:

بخش هایی از شهر کرمان بر روی یک لایه ماسه ای با منشاء بادی قرار دارد که در زیر این لایه ماسه ای رسوباتی با بافت ریزدانه رسی - سیلتی و نفوذ پذیری کم که ضخامت آنها به چند صد متر می رسد، واقع شده و در قسمت های زیادی از شهر نیز همین رسوبات نمود سطحی دارند. تزریق فاضلاب شهر به صورت سنتی از طریق چاه های جذبی به درون لایه های زمین، لایه آب زیر زمینی معلقی ایجاد نموده، سطح آب زیرسطحی این لایه در شهر کرمان بالا آمده است. و سبب اشباع شدن خاک های رمبنده دربرخی ازمناطق شهر وایجاد آسیب های جدی درسازه ها وتاسیسات شهری می شود، خطوط انتقال، شبکه های توزیع آب شرب و سامانه های جمع آوری فاضلاب جزء تاسیسات زیربنایی هرشهر محسوب می شوند، توجه به مسائل و مشکلات این شریان ها جزء اولویت های برنامه ریزی و مدیریتی می باشند. در این تحقیق بررسی آثار ژئوتکنیکی ناشی ازبالاآمدن آب زیرسطحی برسیستم آب و فاضلاب شهر کرمان بعنوان متغیر اصلی تحقیق و 5 زیرشاخص مورد ارزیابی قرارگرفته است. پرسشنامه تحقیق تدوین و نمونه آماری 50 نفر از متخصصین و کارشناسان صنعت آب وفاضلاب انتخاب گردید. داده های حاصل از پرسشنامه با نرم افزار spss تحلیل شدند. یافته ها نشان داد بیشترین اثر ژئوتکنیکی ناشی از بالا آمدن آب های زیرسطحی مربوط به نشست زمین مرتبط با ریزش قنات ها با 72 % بوده و همچنین کمترین اثر ژئوتکنیکی از بالا آمدن آب های زیرسطحی مربوط به تشدید امواج زمین لرزه با 49/6% می باشد.

کلیدواژه ها:

بالا آمدن سطح آب زیر زمینی ، آثار ژئو تکنیکی ، شهر کرمان ، تاسیسات آب و فاضلاب

نویسندگان

عباس فرازمند

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران، مهندسی مدیریت ساخت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، گروه مهندسی عمران، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

مهدی مومنی رق آبادی

گروه مهندسی عمران، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران