شیوع آسیبهای ناشی از وسایل نوک تیز و برنده آلوده و عوامل موثر بر آن

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 450

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_NNJ-20-63_004

تاریخ نمایه سازی: 17 تیر 1398

چکیده مقاله:

مقدمه:آسیب ناشی از وسایل تیز و برنده یکی از مهم ترین خطرات بیولوژیک برای کارکنان بهداشتی- درمانی به شمار می آید و پیامد بیولوژیکی این آسیب ها می تواند بسیار خطرناک بوده و زمینه ساز انتقال بیماری باشد؛ از این رو هدف از پژوهش حاضر تعیین شیوع، علل و عملکرد پرسنل درمانیمرکز آموزشی- درمانی بیمارستان پنج آذر گرگان در برابر آسیب های ناشی از وسایل نوک تیز و برنده آلوده می باشد. مواد و روش ها:این مطالعه توصیفی- تحلیلی در سال 1394 در بیمارستان آموزشی- درمانی پنج آذر گرگان انجام شد. 345 نفر از پرسنل درمانی بخش های اتاق عمل ، بستری زنان و مردان، آزمایشگاه و اورژانس به صورت سرشماری وارد مطالعه شدند. داده های مربوط به شیوع و علل آسیب ناشی از وسایل نوک تیز و برنده و اقدامات پس از آن از طریق چک لیست جمع آوری گردیدند و یافته ها به صورت صدک و درصد گزارش شده و با استفاده از آزمون Pearson- کای اسکوئر و سطح معناداری کمتر از 05/0 در نرم افزار SPSS 16مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها:از بین 345 نفر از کارکنان درمانی که وارد مطالعه شدند، 246 نفر (5/69 درصد) زن بودند و میانگین سنی و انحراف معیار افراد مورد مطالعه معادل 8/7±9/30 سال به دست آمد. همچنین، شیوع نیدل استیک در بین کارکنان درمانی این مرکز معادل 3/81 درصد بود و مهم ترین علل آسیب زایی، درپوش گذاری مجدد هنگام تزریقات گزارش شد. از سوی دیگر، دو اقدام مهم که توسط فرد پس از آسیب انجام شده بود، عبارت بود از: شستشو با مواد ضد عفونی کننده (3/20 درصد) و فشار دادن محل آسیب (1/16 درصد). شایان ذکر است که نتایج آزمون Pearson- کای اسکوئر، رابطه معناداری را بین جنسیت و آسیب با وسایل نوک تیز و برنده نشان داد ( 016/0 P=).  نتیجه گیری:شیوع نیدل استیک در این مرکز آموزشی- درمانی نسبت به مطالعات مشابه در ایران و آمار های جهانی بالاتر بوده و بیشترین شیوع در آزمایشگاه و آسیب زا ترین موقعیت ، درپوش گذاری مجدد بر سرنگ می باشد؛ بنابراین نیاز به آموزش مهارت های شغلی برای پیشگیری از آسیب و نحوه مواجه با این مشکل برای کادر درمانی ضروری به نظر می رسد.

نویسندگان

فاطمه مهرآور

واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان پنج آذر، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، گلستان، ایران

سهیلا صمد زاده

واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان پنج آذر، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، گلستان، ایران

مونا رضاپور اصفهانی

دانشجو ی پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی ، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران

محمد رضا زارع

واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان پنج آذر، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، گلستان، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • Motaarefi H, Mahmoudi H, Mohammadi E, Hasanpour-Dehkordi A. Factors associated ...
 • Sin WW, Lin AW, Chan KC, Wong KH. Management of ...
 • Qazi AR, Siddiqui FA, Faridi S, Nadeem U, Umer NI, ...
 • Haiduven D, Ferrol S. Sharps injuries in the home health ...
 • Masia MD, Castiglia P, Busonera B, Valca D, Maida I ...
 • Hernandez Navarrete MJ, Campins Marti M, Martinez Sanchez EV, Ramos ...
 • Cooley C, Gabriel J. Reducing the risks of sharps injuries ...
 • Grosheide P, Van Damme P, Hallauer J. Prevention and control ...
 • Japper J, Hunt EH, Brand-Elnaggar J, Person RD. Rates of ...
 • De Laune S. Risk reduction through testing, screening and infection ...
 • Dement JM, Epling C, Østbye T, Pompeii LA, Hunt DL. ...
 • Kermode M, Jolley D, Langkham B, Thomas MS, Crofts N. ...
 • Lee JM, Botteman MF, Xanthakos N, Nicklasson L. Needlestick injuries ...
 • Do AN, Ray BJ, Banerjee SN, Illian AF, Barnett BJ, ...
 • Ihrig M, Cookson ST, Campbell K, Hartstein AI, Jarvis WR. ...
 • Rakhshani F, Heidari MT, Barati S. Prevalence of needlestick injuries ...
 • Babamahmoodi F. Study of hepatitis B and C in Razi ...
 • Elmiyeh B, Whitaker IS, James MJ, Chahal CA, Galea A, ...
 • Cleveland JL, Barker LK, Cuny EJ, Panlilio AL; National Surveillance ...
 • Vahedi MS, Ahsan B, Ardalan M, Shahsavari S. Prevalence and ...
 • Osborn EH, Papadakis MA, and Gerberding JL. Occupational exposures to ...
 • English JF. Reported hospital needle stick injuries in relation to ...
 • Afrasiabi-far A, Salari M, Zarifi A, Mohebi Z. Skin penetration ...
 • Nazmieh H, Najaf-Yarandi A, Janmohammadi S, Hosseini F. Assessment of ...
 • Azarnoush R, Borghei NS, Vakili MA, Latifi K. Serologic immunity ...
 • Serafinska S, Smolinski P, Gladysz A. Critical. evaluation of reporting ...
 • Gershon RR, Sherman M, Mitchell C, Vlahov D, Erwin MJ, ...
 • نمایش کامل مراجع