ارزیابی مولفه های جوانه زنی، آنزیم های آنتی اکسیدانت و هدایت الکتریکی بذرهای لوبیا چیتی (Phaseolus vulgaris L) بدست آمده از پیش تیمار بذرهای مختلف گیاه مادری

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 303

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JMS-3-4_005

تاریخ نمایه سازی: 15 تیر 1398

چکیده مقاله:

به­دلیل نقش جوانه­زنی بذر در استقرار بوته، جوانه­زنی مطلوب به­عنوان یک عامل کلیدی در کشاورزی اهمیت ویژه­ای دارد. به­منظور بررسی مولفه­های جوانه­زنی، آنزیم­های آنتی­اکسیدانت و هدایت الکتریکی بذرهای بدست آمده از پیش­تیمار بذر گیاه مادری آزمایشی به­صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کاملا تصادفی با 3 تکرار در سال 1393 در دانشگاه زابل انجام گرفت. تیمار­های آزمایش شامل عامل رقم لوبیای چیتی در 3 سطح E9، E10 و خمین و عامل دوم بذرهای به­دست آمده از پیش­تیمار بذر گیاه مادری در مزرعه در 7 سطح 1- پلی­اتیلن­گلیکول 5 -بار در مدت 6 ساعت 2-کلرید پتاسیم 20– میلی­مولار در 6 ساعت 3- کلرید کلسیم 15- میلی­مولار در 3 ساعت 4- کلرید سدیم 20- میلی­مولار در 6 ساعت 5 – اسید سالیسیلیک 500 میلی­گرم در لیتر در 12 ساعت 6-آب خالص در مدت 12 ساعت و 7- بدون پیش­تیمار (شاهد) بود. صفات درصد و سرعت جوانه­زنی، شاخص وزنی و طولی بنیه گیاهچه، انرژی جوانه­زنی در روز چهارم، آلفا آمیلاز، سوپر اکسید دیسموتاز، قند محلول، پراکسیداز و هدایت الکتریکی اندازه­گیری شد. نتایج نشان داد که اثر متقابل پیش­تیمار و رقم بر صفات درصد جوانه­زنی، شاخص وزنی بنیه و انرژی جوانه­زنی روز چهارم در سطح 1% و بر شاخص طولی بنیه در سطح 5% معنی­دار بود. همچنین صفات آلفاآمیلاز، سوپر اکسید دیسموتاز، قند محلول، پراکسیداز و هدایت الکتریکی در سطح 1% معنی­دار بود. بیش­ترین درصد و سرعت جوانه­زنی در تیمار کلرید کلسیم 3 ساعت رقم E9، بیش­ترین شاخص بنیه در تیمار کلرید کلسیم 3 ساعت رقم E10 و قند محلول، پراکسیداز و آلفا آمیلاز از تیمار کلرید کلسیم 3 ساعت به­دست آمد. بذر­های حاصل از پیش­تیمار گیاه مادری از قدرت جوانه­زنی خوبی برخوردارند و با توجه به رقم و انتخاب پیش­تیمار مناسب بذر­های گیاه مادری، می­توانیم جوانه­زنی و استقرار و رشد گیاهچه لوبیا را بهبود بخشیم.

نویسندگان

فاطمه مهاجری

دانشگاه زابل

محمود رومرودی

دانشگاه زابل

منصور تقوایی

دانشگاه زابل

محمد گلوی

دانشگاه زابل