الگوریتم انتخاب طول موثر بادپناهی به منظور بررسی وضعیت بادپناهی در سطح دریاچه سدها (مطالعه موردی : سطح دریاچه سد مخزنی دز)

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 319

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JISE-41-1_015

تاریخ نمایه سازی: 12 تیر 1398

چکیده مقاله:

باد به­عنوان پدیده­ای طبیعی، نقش به­سزایی در بسیاری از فرایندهای هیدرولوژیکی ایفا می­کند. کمیتی تحت عنوان شاخص بادپناهی قادر به بررسی تاثیر باد در حوزه­های مختلف هیدرولوژی می­باشد. محاسبه شاخص بادپناهی در نقاط جغرافیایی مختلف، مستلزم تعیین طول موثر در محدوده مورد مطالعه می­باشد. تعیین روش انتخاب طول موثر در مطالعات قبلی، بسته به نوع کاربرد شاخص بادپناهی، هر یک با محدودیتی مواجه است. به­عنوان نمونه، در مناطق برفی که از روشی تحت عنوان همبستگی برای انتخاب طول موثر استفاده می­گردد، لزوما نیاز به داشتن عمق برف در نقاط مورد مطالعه می­باشد. همچنین، روشی موسوم به شیب میانگین بادپناهی، برای انتخاب طول موثر در شرایط غیر برفی با این محدودیت که، نقاط مورد مطالعه، لزوما در شرایط با بادپناهی قرار داشته باشند، مواجه است.در تحقیق حاضر، به­منظور محاسبه شاخص بادپناهی در نقاط مختلف واقع بر سطوح افقی، نظیر دریاچه سد مخزنی دز، نسبت به ارائه روشی متفاوت و متناسب با نوع کاربرد شاخص بادپناهی، برای تعیین طول موثر اقدام گردیده است. برای این منظور، از روشی تحت عنوان تفاضل طول­های حداکثر متوالی، اقدام به انتخاب طول موثر بادپناهی گردید. لذا نتیجه تحقیق ضمن تاکید بر ضرورت متناسب بودن روش انتخاب طول موثر با نوع کاربرد شاخص بادپناهی، شامل معرفی روشی جدید برای انتخاب طول موثر در شرایطی نظیر دریاچه سد مخزنی می­باشد. طول موثر در محدوده دریاچه مورد مطالعه، برابر با 1000 متر به­دست آمد.

نویسندگان

زهرا شاهی

گروه هیدرولوژی و منابع اب، دانشکده علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران

محمدرضا شریفی

گروه هیدرولوژی و منابع آب، دانشکده علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران