بررسی اثربخشی تهیه و ساخت آلبوم های خانوادگی بر حافظه سرگذشتی و شادکامی سالمندان

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 450

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JHL-2-2_007

تاریخ نمایه سازی: 12 تیر 1398

چکیده مقاله:

زمینه و هدف: سالمندی دوران حساسی از زندگی بشر است و توجه به مشکلات و نیازهای این مرحله یک ضرورت اجتماعی است. از جمله مشکلات رایج در این دوره نقص در حافظه و عدم شادکامی به دلیل کمبود فعالیتهای اجتماعی است. از این رو، هدف پژوهش  حاضر بررسی اثربخشی تهیه و ساخت آلبوم ­های خانوادگی بر حافظه سرگذشتی و شادکامی سالمندان می­باشد. مواد و روش ها: پژوهش حاضر، تحقیقی نیمه تجربی با پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش سالمندان سازمان بازنشستگی شهرداری تهران در سال 1395- 1394بود.30 سالمند بر اساس ملاک های ورود انتخاب و در دو گروه آزمایشی (15n = ) و کنترل (15n = ) تخصیص تصادفی شدند.گروه آزمایش روش تهیه و ساخت آلبوم های عکس خانوادگی را در طول 10 جلسه (هفته ای یک جلسه و هر جلسه 90 دقیقه) دریافت کردند. برای جمع آوری اطلاعات پژوهش از آزمونهای معاینه مختصر وضعیت روانی(M.M.S.E) ، پرسشنامه شادکامی آکسفورد(OHI) و مصاحبه حافظه سرگذشتی (AMI) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل آماری از تحلیل کوواریانس و با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 23  انجام شد.. یافته ها: نتایج  نشان داد که، تفاوت معناداری بین نمرات حافظه سرگذشتی سالمندان قبل و بعد از تهیه و ساخت آلبوم های عکس خانوادگی وجود داشت(001/0p<) همچنین ، بین نمرات شادکامی سالمندان قبل و بعد از تهیه و ساخت آلبوم های عکس خانوادگی در گروه آزمایش تفاوت معناداری مشاهده شد(0/001p<). نتیجه گیری: تهیه و ساخت آلبوم های عکس خانوادگی تاثیر مثبت معناداری بر روی حافظه سرگذشتی و شادکامی دارند. لذا روانشناسان می توانند این روش را به عنوان رویکرد درمانی در کنار درمان های موجود در مراکز سالمندان و کانون های بازنشستگی استفاده کنند. نوع مطالعه: مطالعه پژوهشی.

نویسندگان

معصومه ضابطی آرانی

کارشناس ارشد مشاوره و راهنمایی،گروه مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم و تحقیقات ، تهران.

آناهیتا خدابخشی کولایی

استادیار ،گروه روانشناسی و علوم تربیتی ، دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه خاتم ، تهران ، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • Khodabakhshi-koolaee A. The comparison of health literacy and lifestyle among ...
 • URL: http://literacy.ihepsa.ir/article-1-46-fa.html ...
 • Atadokht A, Zare R, Karamati Topraghloo N. The Relationship Between ...
 • Akhondzadeh G, Jalal manesh S, Fesharaki M, Hojati H. Effect ...
 • Sheibani Tazraji F, Pakdaman S, Dadkhah A, Hasanzadeh Tavakoli M ...
 • Jamalzadeh R, Golzari M. The Effectiveness of Hope Therapy on ...
 • Momeni Kh.The effectiveness of integrative  and narrative reminiscence on  reducing ...
 • Bohlmeijer E , Smit F , Cuijpers P. Effects of ...
 • Tehrani H, Rakhshani T, Zadeh DS, Hosseini SM, Bagheriyan S. ...
 • Aliakbari Dehkordi M, Peymanfar E, Mohtashami T, Borjali A. The ...
 • Madadi M, Khodabakhshi-Koolaee A. Efficacy of Kataria Group Laughter Therapy ...
 • Hashemi T, Mahmoud Alilou M , Beirami M ,Esmaeili M ...
 • Sharifi  M,  Neshat  Doost H  T,  Tavakoli  M,  Shaygan  Nejad  ...
 • Nelson K, Fivush R. The Emergence of Autobiographical Memory: A ...
 • Developmental Theory. Psychological Review.2004;111(2):486-511. DOI: 10.1037/0033-295X.111.2.486. ...
 • Gallo D A. , Korthauer  L E. , McDonough  L ...
 • Ricarte J , Ros L , Serrano J P , ...
 • Deshpande A, Verma V. Effect of laughter therapy on happiness ...
 • Cosden C, Reynolds D. Photography as Therapy.  The Arts in ...
 • Weiser J. Phototherapy—Becoming visually Literate About Oneself or , Phototherapy ...
 • Peljhan M. Phototherapy – From concepts to practices. CIRIUS Kamnik ...
 • Mizen M B. Scrapbook Photo Albums are Therapeutic for Alzheimer ...
 • Seyedian M, Falah M, Nourouziyan M , Nejat S , ...
 • Arzani N , Jafari A .The Comparison of  Episodic , ...
 • Najafi M , Dehshiri Gh , Dabiri S , Sheikhi ...
 • Abedi M R, Mirshah Jafari E, Liaghatdar M J. Standardization ...
 • Zwick, D S. Photography as a Toward Increased Awareness of ...
 • Weiser J. Establishing the Framework for Using Photo in Art ...
 • Hyland Moon C, Lachman-Chapin M. Studio Art Therapy: Cultivating the ...
 • H. Karimi , B. Dolatshahee , K. Momeni , A. ...
 • Kashaniyan F, khodabakhshi koolaee A. Effectiveness of Positive Psychology Group ...
 • Hosseini F, Khodabakhshi-koolaee A, Taghvaee D. Effectiveness of group film ...
 • Khodabakhshi-koolaee A, Heidari M, FalsafiNejad M. Effect of group poetry ...
 • نمایش کامل مراجع