تحلیل ساختاری تاثیر عامل های شخصیت بر پیشرفت تحصیلی: میانجی گری راهبرد مقابله ای و اثربخشی عامل های یادگیری دانشجویی

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 243

فایل این مقاله در 27 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JEP-13-46_003

تاریخ نمایه سازی: 12 تیر 1398

چکیده مقاله:

تحلیل ساختاری نقش عامل های شخصیت در پیشرفت تحصیلی در دوره استرس زای انتقال به دانشگاه، با تمرکز بر راهبردهای مقابله ای و یادگیری دانشجویی در دانشگاه به عنوان میانجی در زنجیره ای از حوادث مفروض شده است. پژوهش حاضر، توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل دانشجویان ورودی جدید دانشگاه شهید باهنر کرمان بود. با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای، تعداد 273 نفر انتخاب شدند. ابزار شامل مقیاس های پنج عامل شخصیت BFI (گلدبرگ، 1999)، مهارت مقابله ای COPE (کارور، شییر و وینتراب، 1989) و اثربخشی یادگیری دانشجویی CLEI (کیم، نیوتن، دونی و بنتون، 2010) بودند. تحلیل داده ها به روش حداقل مربعات جزئی که شامل: مدل های اندازه گیری (آلفا کرونباخ، پایایی مرکب، روایی همگرا و واگرا) و مدل ساختاری (معناداری مسیر و ضریب تعیین، شاخص پیش بینی مدل و نیکوی برازش) انجام شد. یافته ها نشان داد وظیفه گرایی و گشودگی در تجربه با مقابله فعال اثر مستقیم و مثبت دارد؛ اما با عقب نشینی رفتاری اثر مستقیم و منفی دارد. همچنین ارتباط وظیفه گرایی و گشودگی در تجربه با سازمان دهی مطالعه، پیشرفت تحصیلی به واسطه میانجی گری مقابله فعال اثر غیرمستقیم و مثبت وجود دارد؛ اما با استرس به واسطه میانجی گری عقب نشینی رفتاری اثر غیرمستقیم و منفی دارد. بین روان نژندگرایی با راهبرد مقابله ای اثر معنی داری وجود ندارد. در نهایت اینطور نتیجه گرفته شد که هم افزایی راهبردهای مقابله ای و عوامل یادگیری دانشجوی (سازمان دهی مطالعه، استرس و فشار زمانی) با تمرکز بر صفات شخصیتی دانشجویان منجر به پیشرفت تحصیلی می شود. با توسعه برنامه ریزی های آموزشی در جهت پرورش الگوی تربیتی مطلوب اقدام شود. درنتیجه هدایت ذخایر نیروی انسانی در مسیر صحیح، پیامدهای آموزشی و پرورشی مثبتی را به دنبال خواهد داشت.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

سیدسجاد طباطبائی

کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران

الهام وزیری

کارشناسی ارشد علوم تربیتی گرایش پیش دبستانی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

افسانه توحیدی

استادیار بخش روان شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • آقاجانی، مریم. (1381). بررسی تاثیر آموزش مهارت زندگی بر سلامت ...
 • پاری، گلنیس. (1991). مقابله با بحران، ترجمه حمید مقدسی (1375) ...
 • خرمائی، فرهاد و فرمانی، اعظم. (1393). بررسی شاخص های روان ... [مقاله ژورنالی]
 • دافعی، مریم. (1376). بررسی رابطه روش های مقابله ای با ...
 • ذاکری، حمیدرضا (1388). پیش بینی خودناتوان سازی بر اساس سبک ...
 • سیف، علی اکبر. (1386). مقدمه ای بر نظریه های یادگیری. ...
 • شاه محمدی، اسحق. (1375). بررسی استرس و شیوه های مقابله ...
 • طالب زاده، محسن؛ ابوالقاسمی، محمود؛ عشوری نژاد، فاطمه و موسوی، ...
 • طباطبائی، سیدسجاد و جهانگرد، حمیده. (1395). تحلیل ساختاری خودکارآمدی تصمیم ...
 • طباطبائی، سیدسجاد؛ مطهری­نژاد، حسین و تیرگر، هدایت. (1395). اعتباریابی ابزار ...
 • اثر بخشی آموزش خود تنظیمی یادگیری و مهارت های مطالعه بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان [مقاله ژورنالی]
 • مشتاقی، سعید. (1392). بررسی شاخص های روان سنجی سیاهه اثربخشی ... [مقاله ژورنالی]
 • ناصری، حسین و نیک پرورد، ریحانه. (1383). بررسی اثربخشی مهارت ...
 • Aspinwall, L. G., & Taylor, S. E. (1992). Modeling cognitive ...
 • Barbaranelli, C., Fida, R., Paciello, M., Di Giunta, L., & ...
 • Bidjerano, T., & Dai, D. Y. (2007). The relationship between ...
 • Bobo, J. L., Whitaker, K. C., & Strunk, K. K. ...
 • Boehler, M. L., Schwind, C. J., Folse, R., Dunnington, G., ...
 • Bouchard, G., Guillemette, A., & Landry‐Léger, N. (2004). Situational and ...
 • Brissette, I., Scheier, M. F., & Carver, C. S. (2002). ...
 • Caprara, G. V., Vecchione, M., Alessandri, G., Gerbino, M., & ...
 • Carver, C. S., & Connor-Smith, J. (2010). Personality and coping. ...
 • Carver, C. S., Scheier, M. F., & Weintraub, J. K. ...
 • Connor-Smith, J. K., & Flachsbart, C. (2007). Relations between personality ...
 • Costa, J. R., & PAUL, T. (1996). Of Personality Theories: ...
 • Costa, P. T. McCare, R. R. (1992). NEO PI-R Professional ...
 • Crozier, W. R. (1997). Individual learners: Personality differences in education. ...
 • Day, E. A., Radosevich, D. J., & Chasteen, C. S. ...
 • Derossis, A. M., Da Rosa, D., Schwartz, A., Hauge, L. ...
 • Feldt, R. C., Graham, M., & Dew, D. (2011). Measuring ...
 • Folkman, S., & Lazarus, R. S. (1985). If it changes ...
 • Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equation ...
 • Ghazanfari, F., & GHADAM, P. E. (2008). The relationship between ...
 • Godellas, C. V., Hauge, L. S., & Huang, R. (2000). ...
 • Goldberg, L. R. (1999). A broad-bandwidth, public domain, personality inventory ...
 • Hamid, P. N., Yue, X. D., & Leung, C. M. ...
 • HASHEMI, T., MOSTAFAVI, F., MASHINCHI, A. N., & BADRI, R. ...
 • Helmke, A., & van Aken, M. A. (1995). The causal ...
 • Howard, P. J., & Howard, J. M. (1998). An introduction ...
 • Kim, E., Newton, F. B., Downey, R. G., & Benton, ...
 • Komarraju M, Karau SJ. (2005). the relationship between the big ...
 • Komarraju, M., Karau, S. J., Schmeck, R. R., & Avdic, ...
 • Kurtz, J. E., Puher, M. A., & Cross, N. A. ...
 • Lazarus, R.S. (1989). Psychological stress and coping process; Role.Of health ...
 • Leong, F. T., Bonz, M. H., & Zachar, P. (1997). ...
 • Lounsbury, J. W., Sundstrom, E., Loveland, J. M., & Gibson, ...
 • Lubbers, M. J., Van Der Werf, M. P., Kuyper, H., ...
 • Magner, N., Welker, R. B., & Campbell, T. L. (1996). ...
 • Matthews, G., Zeidner, M., & Roberts, R. D. (2006). Models ...
 • Miller, J. D., & Lynam, D. (2001). Structural models of ...
 • Mohsenin, S. Esfidani, M. R. (2015). Structural Equation Modeling with ...
 • Noftle, E. E., & Robins, R. W. (2007). Personality predictors ...
 • Perera, H. N., & DiGiacomo, M. (2015). The role of ...
 • Perera, H. N., & McIlveen, P. (2014). The role of ...
 • Perera, H. N., McIlveen, P., & Oliver, M. E. (2015). ...
 • Revelle, W. (1993). Individual differences in personality and motivation: Non-cognitive ...
 • Richardson, M., & Abraham, C. (2009). Conscientiousness and achievement motivation ...
 • Ross, S. R., & Rausch, M. K. (2002). Self-handicapping and ...
 • Russell, R. K., & Petrie, T. A. (1992). Academic adjustment ...
 • Shouwenburg, H. C. (1995). Personality and academic competence. Poster presented ...
 • Tenenhaus, M., Amato, S., & Esposito Vinzi, V. (2004, June). ...
 • Tenne, R. (2000). Personality correlates of decisional and task avoidant ...
 • Trautwein, U., Lüdtke, O., Roberts, B. W., Schnyder, I., & ...
 • Vinzi, V. E., Trinchera, L., & Amato, S. (2010). PLS ...
 • Vollrath, M. (2001). Personality and stress. Scandinavian Journal of Psychology, ...
 • Werts, C. E., Linn, R. L., & Jöreskog, K. G. ...
 • Yazdkhasti F. (2009). Behavioral therapy and introduction of psychodrama. Psychology ...
 • Zenasni, F., Besançon, M., & Lubart, T. (2008). Creativity and ...
 • نمایش کامل مراجع