هنر وسلامت معنوی از منظر اصول معرفت قرآن کریم وسیره نبوی

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 313

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCAHMED01_142

تاریخ نمایه سازی: 10 اردیبهشت 1398

چکیده مقاله:

مقدمه: نقش هنردر سلامت معنوی انسان ازدیدگاه قرآن ،تقویت چهاراصل دقت،هماهنگی ،توازن وترابط روحی دراکتساب زیبائی وسلامت معنوی انسان است این اصول ازآیات سوره مبارکه ملک قابل استفاده می باشد البته همانطورکه دقت نقطه شروع هر هنری است قرآن براین باوراست که دقت چیزی جزانتقال از ابهام و رسیدن به تشخص وسلامت معنوی انسان نیست. همچنین هنر قرآنی به آرایه های خلاقیت، ابداع و اتقان درسلامت انسان پیرامون آیات سوره مبارکه نمل تاکید مینماید و اصل رادرسلامت معنوی انسان دراین می داند که هنر،آرایه های الهام حقانی را در وجود انسان ازباب فالهمها فجورها وتقویها بارورسازد درچنین هنری بیش ازآنکه نفس هنرمنددارای استقلال باشد به تفاوت وضوح، مقام و ساحت به متعلق اثر هنری توجه خواهد شد. روش بررسی: این مطالعه به صورت کتابخانه ای واز بررسی سوره های قرآن کریم صورت گرفته است.یافته ها : در هنرمشوق سلامت معنوی انسان، تجلی وحدت درکثرت، حیثیت بطون درظهور،ترتب و تناظر عوالم سلامت معنوی انسان از روح، نفس، حس و شهادت بانگاه توحیدی انا الیه راجعونی حکم فرماست کارکرد چنین هنری بالا بردن ضریب سلامت معنوی انسان از طریق حداکثرسازی بین انطباق نمود بیرونی اثر هنری بر بود درونی انسان است.نتیجه گیری : هنر موید سلامت معنوی انسان عظمت و الهام واشراق حقانی را ابتدا در نگاه هنرمند و سپس در اثر هنری او ایجاد خواهد کرد.اکتشافی بودن،مولدبودن، سادگی و پویائی از مشخصات هنر در ساحت سلامت معنوی انسان است که نقش اثر هنری، واسط و ابزاری و سرعت دهنده به اتحاد فطری انسان با حقایق عالم خارج و شهود ملکوت خواهد بود.

نویسندگان

سیدمیرحسین علامه

استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران