ارزیابی بهداشت محیط کار بیمارستانهای عمومی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران-1385

سال انتشار: 1388
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,040

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IRANSAFETY02_076

تاریخ نمایه سازی: 4 اسفند 1388

چکیده مقاله:

این مطالعه توصیفی - مقطعی است جامعه پژوهش: کارکنان بخش های مختلف بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی ایران، نمونه گیری : طبقه بندی و تصادفی ساده، ابزار گردآوری داده ها: پرسشنامه ای که اعتبار آن از روش اعتبار محتوا و پایایی آن از راه آزمون باز آزمون r=0/8) تایید شده است.

کلیدواژه ها:

بیمارستان-بهداشت محیط کار-دانشگاه علوم پزشکی ایران-استرس

نویسندگان

آزاده فاتح پناه

کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مربی دانشگاه علوم پزشکی یز

حسین ابراهیمی پور

دکتری مدیریت خدمات بهداشتی درمانی،عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی م

محسن جعفریان

کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

سمانه حیدری

کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی