سیستم کنتور هوشمند آب پیش پرداخت با قابلیت ذخیره سازی اطلاعات

سال انتشار:

1396

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

330

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IWWA01_032

تاریخ نمایه سازی: 8 تیر 1398

چکیده مقاله:

با توجه به بحران جهانی آب، مصرف صحیح آب و جلوگیری از هدر رفت آن امری ضروری به نظر میرسد و توجه به آن میتواند به میزان زیادی در مدیریت مصرف آب مفید باشد. یکی از راهبردهای مهم جهت مقابله با افزایش بیرویه مصرف، بهینه نمودن مصرف مشترکین و ارائه راهکارهایی بنیادی در این راستا است. هدف اصلی این پژوهش، ارائه و معرفی کنتورهای هوشمند پیش پرداخت با قابلیت ذخیره سازی اطلاعات مشترک به عنوان یک راه حل موثر در بخش صرفه جویی و مدیریت منابع آبی میباشد. بدین منظور مراحل در دوبخش طراحی سیستم و سنجش کارآیی و کنتور طراحی شد که درنهایت پس از آنالیزهای آماری انجام شده مشخص گردید که استفاده از کنتور جدید، میزان آب مصرفی توسط مشترکین به طور چشمگیری حدود 24/7درصد کاهش داده است. علاوه بر این هزینه های مربوط به قرائت، چاپ، صدور، توزیع و موارد دیگر نسبت به کنتورهای قدیمی کمتر شده است که این خود از مزیتهای اساسی این کنتور به شمار میآید.

کلیدواژه ها:

بحران آب - صرفه جویی در مصرف آب-کنتورهای هوشمند پیش پرداخت

نویسندگان

سیدرسول البرزی

شرکت مهندسی البرزتوان