فرصت ها و چالش های شبکه های اجتماعی برای هویت فرهنگی دانش آموزان

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 362

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

PESI09_044

تاریخ نمایه سازی: 3 تیر 1398

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف شناسایی فرصت ها و چالش های شبکه های اجتماعی برای هویت فرهنگی دانش آموزان نوجوان انجام شده است. روش پژوهش، کیفی از نوع مصاحبه نیمه ساختار یافته بود. جامعه آماری شامل متخصصان فلسفه تعلیم و تربیت و جامعه شناسی دانشگاه های دولتی شهر تهران بودند که به کمک روش نمونه گیری هدفمند (غیر تصادفی) تعداد 13 نفر از آنان به عنوان نمونه انتخاب شدند. دیدگاه های افراد با استفاده از مدل پیشنهادی کلایزی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ع م ده ت ری ن ی اف ت ه ه ای پ ژوه ش بیانگر آن بود که مواردی مانند فرهنگ سازی، انتقال انتظارات فرهنگی اجتماع، بهبود ارتباطات برون فرهنگی، تغییر فرهنگی به سمت مطلوب بودن، تعاملات چندفرهنگی و افزایش سرعت انتقال فرهنگی به عنوان فرصت ها و همچنین وجود مواردی مانند زمینه سازی برای مغایرت فرهنگی، مقطعی بودن منافع و گزینش نامعقول چالش های شبکه های اجتماعی برای هویت فرهنگی دانش آموزان هستند.

کلیدواژه ها:

شبکه های اجتماعی ، هویت فرهنگی دانش آموزان ، فرصت ها و چالش ها

نویسندگان

معصومه مدور

دانشجوی مقطع دکتری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گروه فلسفه تعلیم و تربیت

سپیده انصافی مهربانی

دانشجوی مقطع دکتری در دانشگاه علامه طباطبایی، گروه فلسفه تعلیم و تربیت