تحلیل رفتار مصرف گنندگان شبکه های اجتماعی در میان کاربران ایرانی با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی

سال انتشار:

1397

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

364

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ECICONFE03_008

تاریخ نمایه سازی: 3 تیر 1398

چکیده مقاله:

امروزه شبکه های اجتماعی به صورت وسیعی در کشورهای مختلف استفاده می شود. در این میان تحلیل رفتار مصرف کننده می تواند در شناسایی الگوهای مصرف در این حوزه موثر باشد. هدف اصلی این تحقیق تحلیل رفتار مصرف کنندگان شبکه های اجتماعی در میان کاربران ایرانی بوده است. به همین منظور از روش تحلیل سلسله مراتبی در شناخت اولویت های انتخابی افراد استفاده شده است. در ابتدا مدل سلسله مراتبی بر اساس مبانی نظری تدوین گردید و پس از تهیه پرسشنامه مقایسات زوجی، و توزیع این پرسشنامه در میان 46 نفر از کاربران، تحلیل داده ها صورت پذیرفت. نتایج این تحقیق نشان داده است که به ترتیب قابلیت استفاده، کارکرد، محتوی و حفظ حریم خصوصی برای کاربران مورد مطالعه از اهمیت بالاتری برخوردار بوده است. همچنین در میان دو گروه شبکه های اجتماعی موبایلی و وب سایتی، نتایج نشان داده است که کاربران تمایل بیشتری به شبکه های اجتماعی موبایلی دارند که این امر نیز در قالب اطلاعات موجود قابل پبش بینی بوده است

نویسندگان

حسیننادرخانی
حسین نادرخانی

کارشناسی ارشد،گروه مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی مبارکه،اصفهان،ایران

کفایتمرادی
کفایت مرادی

کارشناسی ارشد،گروه مهندسی شیمی، موسسه آموزش عالی جامی،اصفهان،ایران