تحولات ژئومورفولوژیکی ناشی از نوسانات دریای کاسپین در سواحل جنوب شرقی (از نوشهر تا بندر ترکمن)

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 435

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICSP01_014

تاریخ نمایه سازی: 1 تیر 1398

چکیده مقاله:

به دلیل مورفولوژی ناهمگون مناطق ساحلی، تاثیر نوسانات دریای خزر در خطوط ساحلی ایران یکسان سواحلجنوب شرقی دریای خزربه دلیل شرایط ویژه ساحلی و مورفولوژیکی، یکی از مناطق مهم برای بازسازی ترازدریای خزر به شمار می روند . هدف از این پژوهش بررسی تغییرات ژئومورفولوژیکی ناشی از نوسانات تراز دریا میباشد. سطح دریای خزر در سال 1850، تقریبا در ارتفاع 25- و 26- متری بوده و از سال 1929 تا سال 1977 سطحآن از حدود 5 / 25- متر به 29- متر کاهش یافت و بر اثر این رویداد، زمین های بسیاری از سیطره آب خارجشدند و همه فعالیت های کناره ساحلی مرتبط با آب دریا، به ویژه بنادر، دچار اخلال شد. اما به طور ناگهانی ازسال 1977 تا سال 1995 دوباره سطح آن سیر صعودی داشته و تقریبا به 5 / 26- متر رسید. به دلیل مورفولوژی ناهمگون مناطق ساحلی، تاثیر نوسانات دریای خزر در خطوط ساحلی ایران یکسان نیست. در حالیکه سواحلبخش میانی با شیب تقریبا زیاد به خط ساحلی منتهی می شوند؛ سواحل بخش شمال شرقی ایران با شیب بسیارملایم به خط ساحلی می رسند. سواحل جنوب شرقی دریای خزر به دلیل شرایط ویژه ساحلی و مورفولوژیکی،یکی از مناطق مهم برای بازسازی تراز دریای خزر به شمار می روند. نتایج به دست آمده نشان می دهد،مورفولوژی ساحلی در شمال شرقی ایران تحت تاثیر تغییرات تراز آب به کلی تغییر می کند.

نویسندگان

کاظم خوشدل

دکتری ژئومورفولوژی از دانشگاه تبریز

پریوش کرمی

دکتری ژئومورفولوژی از دانشگاه خوارزمی

ابوالفضل رحمانی

دکترای ژئومورفولوژی