تحلیل عوامل موثر بر توسعه صنعت ورزش ایران با رویکرد داده بنیاد

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,126

فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SHM-6-1_006

تاریخ نمایه سازی: 25 خرداد 1398

چکیده مقاله:

هدف: امروزه صنعت ورزش می تواند به عنوان ابزاری بسیار موثر و کارآمد در جهت تحقق اهداف توسعه اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی به کار گرفته شود. این پژوهش با هدف تحلیل عوامل موثر بر صنعت ورزش ایران انجام شده است.روش شناسی: این پژوهش دارای رویکردی کیفی بوده و از روش نظریه داده بنیاد به عنوان روش تحقیق استفاده شده است. روش گردآوری داد ه ها، مطالعه اسناد بالادستی و مصاحبه های عمیق و باز با 23 نفر از نخبگان آگاه از موضوع مورد بحث است. روایی این پژوهش توسط مصاحبه شوندگان و سپس اساتید متخصص مورد بررسی قرار گرفت و تایید گردید. پایایی نیز با استفاده از روش مطالعه حسابرسی فرآیند نتایج 90% به دست آمد. برای تحلیل داده ها از روش مقایسه مداوم در طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شده است.یافته ها: بر اساس نتایج به دست آمده از مطالعه اسناد بالادستی و مصاحبه های عمیق، عوامل سیاست زدایی، مدیریت اثربخش و کارآمد، توسعه منابع انسانی، ارتقاء زیرساخت ها و توسعه فضاهای ورزشی استاندارد، طراحی نظام استعدادیابی، اصلاح ساختار، تجاری سازی، خصوصی سازی و استقرار مکانیزم توسعه صنعت ورزش به عنوان ده مولفه موثر در توسعه صنعت ورزش ایران شناسایی و استخراج گردید. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که مهمترین موانع توسعه صنعت ورزش ایران سیاست زدگی و ورود افراد بازنشسته نظامی و دولتی به این صنعت می باشد.

نویسندگان

شمس الدین رضایی

استادیار گروه علوم ورزشی، دانشگاه ایلام

مژگان صالحی پور

استادیار گروه علوم ورزشی، دانشگاه ایلام