برنامه ریزی توسعه گردشگری روستایی در استان گلستان

سال انتشار:

1397

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

347

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EMCONF06_255

تاریخ نمایه سازی: 20 خرداد 1398

چکیده مقاله:

امروزه گردشگری و صنعت جهانگردی منبع درآمد بسیاری از کشورها محسوب می شود و بسیاری از آنها از این منبع درآمد برای ایجاد اشتغال، رشد بخش خصوصی و حرکت در مسیر توسعه اقتصادی استفاده می کنند. لذا هدف پژوهشگر در این تحقیق بررسی نقش برخی عوامل مهم در توسعه گردشگری روستایی در استان گلستان می باشد. جامعه نمونه این مطالعه 60 نفر از کارشنان و صاحبنطران حوزه گردشگری در سازمان های دولتی و خصوصی می باشد. روش تحلیلی در این پژوهش تکنیک کلاستر آنالیز می باشد که با استفاده از نرم افزار SPSS به تجزیه و تحلیل شاخص های موجود پرداخته شده است. نتایج بدست آمده نشان داد که بین مولفه های بازارهای محلی- اقامتگاه بوم گردی- معماری ارگانیک و بومی- صنایع دستی و محصولات دامی و کشاورزی-جاذبه های تاریخی، فرهنگی و مذهبی- امنیت اجتماعی- امکانات رفاهی- نزدیکی به دریا و جنگل با توسعه گردشگری روستایی در استان گلستان رابطه وجود دارد. همچنین بازارهای محلی بیشترین و اقامتگاه بومگردی کمترین تاثیر در توسعه گردشگری روستایی استان گلستان را دارد.

نویسندگان

زیورمهران فر
زیور مهران فر

کارشناس ارشد برنامه ریزی گردشگری مذهبی موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی