بررسی میزان تأثیر فرهنگ نامناسب ترافیکی در افت شاخصهای عملکردی تقاطعهای چراغدار درون شهری با در نظرگیری نحوه تخصیص خطوط عبوری

سال انتشار: 1385
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,286

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

RCTM03_009

تاریخ نمایه سازی: 29 اسفند 1384

چکیده مقاله:

مقاله حاضر به بررسی میزان تأثیر فرهنگ رانندگی در کاهش کارایی و افت کیفی شاخص های ترافیکی، حمل و نق لی و مصرف سوخت در تقاطع های چراغدار می پردازد. این موضوع براساس نحوه تخصیص تعداد خطوط عبوری خیابان های منتهی به تقاطع به حرکت های مختلف (مستقیم یا گردشی ) در قالب شبیه سازی ترافیکی برآورد شده است . روش تحقیق به این صورت است که در یک تقاطع چرا غدار با فرض ثابت ماندن تعداد خطوط و حجم ترافیک عبوری تمامی معابر منتهی به تقاطع، تعداد خطوط تخصیص داده شده به هر ج هت حرکت، تغییر داده می شود و بدین صورت اثرات منفی اشغال خطوط عبوری غیرمجاز، به ویژه در حرکات گردشی تقاطع ها، توسط رانندگان بی توجه به مقررات،توسط نرم افزار Synchro و Simtraffic بازسازی می گردد. با توجه به نتایج بدست آمده، مشخص شد که نحوه تخصیص خطوط، تأثیر بسیار زیادی بر شاخص های عملکردی مختلف تقاطع ها دارد . این موضوع با توجه به مقادیر شاخص های عملکردی برآورد شده در نمونه مطالعاتی مورد تأکید قرار گرفته است

کلیدواژه ها:

فرهنگ ترافیک ، تقاطع چراغدار ، خطوط عبوری تخصیص داده شده

نویسندگان

شهریار افندی زاده

دانشیار، دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت، تهران

کامبیز مستوفی دربان

کارشناس ارشد شرکت مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک تهران،تهران