بررسی میزان توجه به توریسم در محتوای کتب مطالعات اجتماعی دوره ی دوم ابتدایی

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 244

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EDUCONF01_042

تاریخ نمایه سازی: 20 خرداد 1398

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف بررسی میزان توجه به توریسم در محتوای کتب مطالعات اجتماعی دوره ی دوم ابتدایی کشور ایران انجام شده است. در این پژوهش از روش توصیفی جهت مشخص نمودن مولفه های توریسم و از روش تحلیل محتوا به منظور بررسی و تحلیل کتب درسی مطالعات اجتماعی دوره دوم ابتدایی استفاده شده است. جامعه ی آماری پژوهش در بخش تحلیل محتوا، کتب مطالعات اجتماعی دوره دوم ابتدایی کشور بوده که برای مطالعه انتخاب شده است . ابزار جمع آوری اطلاعات، سیاهه های تحلیل محتوای کتب درسی و تحلیل تصاویر بود که پس از مطالعه مبانی نظری و بسترهای قانونی و طرح پیشنهادی، تهیه و تدوین شد. واحد تحلیل، جملات و تصاویر مندرج در کتب درسی بوده است. در بخش تحلیل محتوا مهم ترین یافته ها نشان دهنده ی آن بود که در مجموع از 867 جمله و 209 تصویر موجود در کتاب مطالعات پایه چهارم80/ 27درصد در بخش محتوا و 41/63 درصد در بخش تصاویر ، از 1128 جمله و 194 تصویر موجود در کتاب مطالعات پایه پنجم 74 /20درصد در بخش محتوا و 50 درصد در بخش تصاویر و از 1166 جمله و 187 تصویر موجود در کتاب مطالعات پایه ششم 12 19درصد در بخش محتوا و 41/17 درصد در بخش تصاویر در ارتباط با مولفه های توریسم بوده است

نویسندگان

یوسف محمدیان

کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی و راهبرآموزشی و تربیتی شهرستان پارسیان