ارزیابی اقتصادی و زیست محیطی کاربرد انرژی خورشیدی در مصارف خانگی ایران و مقایسه تطبیقی با عملکرد کشورهای توسعه یافته

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 459

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IRCIVIL03_167

تاریخ نمایه سازی: 18 خرداد 1398

چکیده مقاله:

در تحقیق حاضر ابتدا برخی چالش های استفاده از انرژی خورشیدی و سپس توجیه اقتصادی آن مورد بررسی قرار می گیرد. میانگین مصرف یک خانوار ایرانی 4 نفره بررسی و هزینه برق مصرفی ماهیانه با توجه به نرخ سال 1396 محاسبه می گردد. سپس هزینه خرید، نصب و نگهداری سلول خورشیدی برای تولید میزان برق مصرفی خانوار محاسبه شده و نرخ بازگشت سرمایه و سود یا ضرر ناشی از فروش برق تولیدی مشخص خواهد شد. در مرحله بعد توجیه اقتصادی از دیدگاه دستگاه کارفرما و زیست محیطی طرح ارزیابی خواهدشد. توجیه اجتماعی با توجه به سود دولت از فروش گاز مصرفی جهت تولید برق و همچنین سود زیست محیطی این کار مورد بررسی قرار می گیرد. در انتهای تحقیق نیز به مقایسه کارهای انجام شده در زمینه انرژی خورشیدی در سایر کشورها جهت بررسی علل پیشرفت در استفاده از نیروی خورشیدی پرداخته می شود.

نویسندگان

رامین انصاری

استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران

سعید کرماجانی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران