بررسی تاثیر خصوصیات درزه بر میرایی موج مکانیکی

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 530

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCMME01_035

تاریخ نمایه سازی: 7 خرداد 1398

چکیده مقاله:

درزه ها از مهم ترین عارضه های مکانیکی در توده سنگ ها هستند. تاثیر آنها در تعیین خصوصیات و پایداری توده سنگ بسیار مهم و اساسی است. امواج حین عبور از میان توده سنگ به علت وجود درزه دچار افت انرژی می شوند. تاثیر درزه ها بر امواج مکانیکی از جنبه های مختلفی قابل ارزیابی است. هریک از خصوصیات درزه از جمله فاصله داری، زبری سطوح درزه، مواد پر کننده درزه، حضور یا عدم حضور آب در درزه و ضخامت درزه میتواند در خصوصیات دینامیکی توده سنگ تاثیر گذار باشد. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر دو پارامتر فاصله داری و زاویه داری درزه ها بر میرایی موج مکانیکی است. برای این منظور از نرم افزار FLAC 2D برای مدل سازی درزه استفاده شده است. بعد از انجام مدلسازی و تعریف پارامتر بدون بعدی به نام ضریب میرایی تاثیر فاصله داری و زاویه داری درزه ها بر میرایی موج مکانیکی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده از مدلسازی عددی حاکی از آن است که مقدار پارامتر ضریب میرایی با مقدار فاصله داری رابطه ی مستقیم و با مقدار زاویه داری رابطهی وارونه دارد. همچنین در ادامه نتایج بدست آمده با نتایج دیگر مقالات تطبیق داده شده است.

نویسندگان

محمد حکیمی فر

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس

کامران گشتاسبی

دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس

حمید رضا نجاتی

استاد یار، دانشگاه تربیت مدرس