مطالعه جذب تعادلی کروم (VI) از محلول آبی با استفاده از سبوس غلات

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 351

فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NICEC16_060

تاریخ نمایه سازی: 7 خرداد 1398

چکیده مقاله:

جذب (VI) توسط انواع سبوس غلات به صورت ناپیوسته در این تحقیق، مورد مطالعه قرار گرفته است. از اهداف اصلی این تحقیق می توان به بررسی جذب کروم از محلول آبی توسط سبوس برنج، گندم، جو و دوروم، مطالعه اثر پارامترهای مهم مانند Ph، غلظت اولیه کروم، دز جاذب و اندازه ذرات جاذب بر کارایی فرآیند جذب، جاذب بهینه و بازدهی حذف اشاره کرد. برای طراحی آزمایش از نرم افزار Design Expert و روش D-Optimal استفاده شد. نتایج حاصل حاکی از این است که در میان چهار جاذب که همه به صورت خام و بدون اصلاح استفاده شده اند، به ترتسی برنج با 83/42 درصد، گندم با 72 درصد، جو با 50/02 درصد و دوروم با 48/93 درصد، کروم شش ظرفیتی را جذب کرده اند. داده ها نشان می دهند که در مورد تمامی جاذب ها در pH های پایین تر میزان جذب کروم افزایش و با افزایش غلظت اولیه کروم، میزان جذب کاهش می یابد. اندازه ذرات به عنوان یک پارامتر موثر مشاهده نشد و در جاذب تاثیری خطی و مثبت بر میزان جذب داشت. همچنین نتایج حاکی از این هستند که سبوس برنج و گندم می توانند به عنوان جایگزینی ارزان و مناسب به جای جاذب های تجاری برای حذف کروم (VI) از فاضلاب به کار گرفته شوند.

نویسندگان

نگین توکلی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، گرایش بیوتکنولوژی، دانشگاه پیام نور تهران شمال، ایران، تهران

غلام خیاطی

دانشیار و عضو هیئت علمی، دانشگاه گیلان، ایران، رشت