خانم نگین توکلی

Negin Tavakoli

دانشجوی کارشناسی مهندسی شیمی دانشگاه گیلان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176950)

4
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران