بررسی عوامل موثر بر نقش مشارکت شهروندان در ایمنی شهرها

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 439

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NFUS04_077

تاریخ نمایه سازی: 31 اردیبهشت 1398

چکیده مقاله:

مقاله حاضر با هدف تحلیل سنجش عوامل موثر بر مشارکت شهروندان در ایمنی شهری و بر اساس یافته ها و نتایج یک بررسی میدانی تهیه شده است.مقوله شهروندی وقتی تحقق می یابد که همه افراد یک جامعه از کلیه حقوق مدنی و سیاسی برخوردار باشند و همچنین به فرصت های مورد نظر زندگی از حیث اقتصادی و اجتماعی دسترسی آسان داشته باشند. ضمن اینکه شهروندان به عنوان اعضای یک جامعه در حوزه های مختلف مشارکت دارند و در برابر حقوقی که دارند، مسیولیت هایی را نیز در راستای اداره بهتر جامعه و ایجاد نظم بر عهده می گیرند، و شناخت این حقوق و تکالیف نقش موثری در ارتقاء شهروندی و ایجاد جامعه ای بر اساس نظم و عدالت دارد. دراین تحقیق به دنبال این هستیم که دانش خود را نسبت به نقش مشارکت شهروندان در کاهش آسیب های اجتماعی افزایش دهیم تا زمینه های لازم جهت مشارکت گسترده مردم در امور اجتماعی فراهم گردد. از جمله مسایل مهم حقوق شهروندی در اسلام توجه به کرامت انسانها به عنوان اشرف مخلوقات، ارزش حیات و زندگی افراد، برابری بدون توجه به نژاد،رنگ،پوست و...، هدفمند نمودن خلفت انسانها و بیهوده نبودن زندگی انسان می باشد. در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی سعی شده است به اهمیت و جایگاه حقوق شهروندی پرداخته و حقوق شهروندی را در قانون اساسی تحلیل نماییم و از دگر سو ضمن تحلیل و تشریح مفهوم، پیشینه و خاستگاه شهروندی جایگاه آن در قوانین و مقررات شهری واکاری شود. نتایج پژوهش نشان می دهد اهمیت حقوق شهری را باید در تدوین قواعد و مقررات راجع به برنامه ریزی شهری و تاثیرات مثبت ناشی از قانونمند کردن زندگی شهری و سایر پیامدهای دگرگون کننده در برنامه ریزی و مدیریت شهری جستجو کرد.

نویسندگان

الهام کاظم زاده

کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی

حمیدرضا یادگاری

کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی