بررسی چالش های موجود در بخش مهندسی ژیوتکنیک استان البرز

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 464

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

AECH01_078

تاریخ نمایه سازی: 31 اردیبهشت 1398

چکیده مقاله:

مهندسی ژیوتکنیک یکی از علوم مهندسی مهم و کاربردی در بخش خدمات رسانی شهری و تعیین کننده در حوادث غیر مترقبه احتمالی درمحدوده های بزرگ شهری مانند سطح استان البرز هست. در این مقاله به بیان برخی چالشها و مشکلات موجود در این بخش از مهندسی و تشریح آنها در دو بخش فنی وحقوقی پرداخته شده است. دربررسی از دیدگاه فنی و مهندسی مجموعه موارد چالش برانگیز از دیدگاه آزمایشگاهی و ملاحظات مربوط به اجرای سازه های نگهبان و گود برداری ها موردتوجه بوده است و پیشنهاداتی در جهت کمک به بهبود موارد مورد بحث ارایه گردید. همچنین در بخش حقوق پس از بیان چالش های با تعدد بیشتر راه حل های کوتاهی در را ستای مرتفع نمودن پی شنهاد شده ا ست. به طورکلی و با مقایسه نتایج تغییرات پنج سال اخیر در این بخش با سالهای ماقبل آن مشاهده گردید که سطح خدمات مهندسی در این بخش به طور قابل ملاحظه ای منجر به رشد ایمنی شده و سطح اعتماد بیشتری در بخش صنعت ساخت و ساز از سوی متصدیان این بخش به ساکنین ارایه شده است. همچنین آمارهای موجود نشان می دهد که با یکپارچه سازی و نظم دهی نحوه عملکرد مجموعه شرکت های خدمات آزمایشگاهی توسط سازمان نظام مهندسی استان البرز میزان رضایت از ارایه خدمات و خدمات دهی این تشکل حرفه ای به طور قابل ملاحظه ای هم برای مصرف کننده و هم برای آزمایشگاه ها افزایش پیدا نموده است.

نویسندگان

پویان عباسی مایده

دکتری مهندسی عمران، شرکت خدمات مهندسی آب و خاک پارس و گروه ژیوتکنیک نظاممهندسی استان البرز

آرمان کاظمی

دانشجوی دکتری مهندسی عمران، گروه ژیوتکنیک نظام مهندسی استان البرز

هادی شهیر

دکتری مهندسی عمران، استادیارگروه مهندسی ژیوتکنیک دانشگاه خوارزمی