تاثیر گرته برداری بر ادبیات داستانی دو دهه اخیر ایران: مورد پژوهی

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 642

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MTCONF05_063

تاریخ نمایه سازی: 27 اردیبهشت 1398

چکیده مقاله:

به رغم تنوع مطالعات ادبی در ایران، تاکنون پژوهش چندانی درباره تاثیرات ترجمه ادبیات داستانی بر گنجینه زبانی داستان نویسان ایرانی انجام نشده است. هدف این پژوهش واکاوی تاثیر گرته برداری بر هنجارهای زبانی داستان نویسان ا یرانی دو دهه اخیر است. در مطالعه جاری، بسامد گرته برداری واژگانی و ساختاری در پنج رمان ترجمه ای و پنج رمانی تالیفی فارسی بررسی شد. نتایج نشان داد که گرته برداری در ترجمه های دو دهه اخیر نسبت به دوره های قبل بیشتر شده و فراوانی گرته های زبانی در رمان های تالیفی به ترجمه ها نزدیک بوده است. به نظر می رسد گرته برداری های مترجمان داستان بر هنجارهای زبانی داستان نویسان ایرانی تاثیرگذار بوده است.

نویسندگان

محبوبه نورا

دانشجوی دکتری مطالعات ترجمه دانشگاه فردوسی مشهد

علی خزاعی فر

دانشیار مطالعات ترجمه دانشگاه فردوسی مشهد

مسعود خوش سلیقه

دانشیار مطالعات ترجمه دانشگاه فردوسی مشهد