چالش های سیاست گذاری انرژی در ایران و ارایه راهکارهای پیشنهادی به منظور مقابله با آنها

سال انتشار:

1397

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

491

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IEC12_088

تاریخ نمایه سازی: 27 اردیبهشت 1398

چکیده مقاله:

با توجه به نقش و جایگاه انرژی در دنیای امروزی و محدودیت سوخت های فسیلی به عنوان تامین کننده اصلی تقاضای انرژی در بخش های مختلف مصرف، اهمیت طرح سیاست های جامع انرژی در کشورها و دولتهای مختلف صرف نظر از کشورهای توسعه یافته و یا درحال توسعه نسبت به گذشته بسیار فزونی یافته است. پیش بینی میشود جنگ ها و بحران های آتی پیش روی بشر به موضوع انرژی و تامین پایدار آن مربوط باشد. موضوعات مشابه دیگری نظیر ارایه اصول سیستم های مدیریت انرژی، برنامه ریزی جامع انرژی، مدیریت سمت تقاضا و غیره نیز به همین صورت از مباحث با اهمیت و به روزی است که اخیرا توجه همگان به ویژه خبرگان و سیاستگذاران این حوزه را به خود جلب نموده است. با این وجود هنوز کشورهای مختلف و بخصوص کشوهای در حال توسعه در برنامه ریزی جامع انرژی با چالشهای فراوانی روبرو هستند و این مساله مانع از دستیابی به طرح جامع انرژی در این کشورها شده است. به همین منظور در این مقاله سعی شده است ابتدا به اهمیت موضوع پرداخته شود، سپس چالش های پیشرو کشورهای درحالتوسعه در حوزه سیاست گذاری و به طور ویژه ایران مورد بحث و ارزیابی واقع شود. در گام بعدی با طبقه بندی لایه های سیاست گذاری به ارایه طرح های پیشنهادی به منظور مقابله با چالش ها پرداخته شده و راهکارهای لازم ارایه شده است.

نویسندگان

سعیدمحمودی
سعید محمودی

گروه بهره برداری از سیستم های قدرت، پژوهشکده توزیع، پژوهشگاه نیرو تهران، ایران

امیدشاه حسینی
امید شاه حسینی

گروه بهره برداری از سیستم های قدرت، پژوهشکده توزیع، پژوهشگاه نیرو تهران، ایران