تغییر رویکرد اجرای پروژه ها از روش EPCو رجعت به روش DBBدر پروژه های پست های فشارقوی

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 495

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IPMC14_006

تاریخ نمایه سازی: 17 اردیبهشت 1398

چکیده مقاله:

فضای تجاری اقتصادی کشور در سال های 1389 تا 1392 خورشیدی به واسطه تشدید تحریمهای بین المللی تبعات ناشی از آن مشکلات زیادی را برای کارفرمایان، پیمانکاران مشاورین بوجود آورد که پروژه های احداث پستهای فشارقوی1 نیز از این قاعده مستثنی نبودند. محدودیت منابع مالی از یک سو، محدودیت تامین برخی از تجهیزات از طرف دیگر کاهش توانمندی پیمانکاران EPC2 در پروژه ها به واسطه مطالبات از کارفرمایان، لزوم بازنگری در روش اجرای متداول پروژه ها جایگزینی ساختاری متفاوت جهت اجرای پروژه های پستهای فشارقوی بر اساس شرایط جدید بوجود آمده را ناگزیر مینمود. هدف از این مقاله؛ ارایه به اشتراک گذاری تجارب بدست آمده از روشهای اجرای پروژه های پستهای فشارقوی به روش DBB3 با رویکرد پیمان جزیی میباشد.

کلیدواژه ها:

پستهای فشارقوی قرارداد کارفرما پیمانکار پروژه شرایط تجاری اقتصادی

نویسندگان

حجت اله دزفولی

مدیرگروه پست های فشارقوی شرکت موننکو ایران