بررسی کاهش تغییر رنگ کویل های نوردی Cu-30wt%Zn شرکت صنایع مس شهید باهنر کرمان

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 417

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IMES12_281

تاریخ نمایه سازی: 11 اردیبهشت 1398

چکیده مقاله:

طیف وسیعی از خواص فیزیکی مکانیکی با عملیات مکانیکی-حرارتی متفاوت در محصولات برنجی ایجادمی شود. چنانچه پارامترهای موثر شناخته کنترل شوند، خواص مطلوب در این محصولات مشاهده میشود. دراین تحقیق تاثیر اتمسفر کوره در کاهش شدت عیب رویزدایی کویل های نوردی Cu-30wt%Zn مورد بررسی قرار گرفته است. این عیب که به صورت لایه های سفید رنگ قبل از فرآیند اسیدشویی بعد از اسیدشویی بهرنگ قرمز یا سفید رنگ است به دلیل عمق محل های رویزدایی شده قابلیت برطرف شدن با اسید واحد اسید-شویی امکانات موجود درکارخانه را ندارد. ریزساختار، میکروساختار آنالیز عنصری عیب ایجاد شده به ترتیببه کمک میکروسکوپ نوری آنالیز تصویری SEM EDS مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس مطالعات انجام شده علل ایجاد عیب هنوز مشخص نشده است اما با کنترل پارامترهایی تجربی عملیاتی از جمله: شرایطنورد سرد، زمان، دما اتمسفر کورههای آنیل در کاهش شدت عیب، تاثیرگذار است نتایج حاکی از آن است کهبا تغییر در فاصله لایه های بین ورق در زمان نورد سرد همزمان با تغییر شرایط اتمسفر کوره در زمان آنیل کردنو افزایش اکسیژن کوره در مرحله نگهداری کویل در کوره های آنیل، از شدت عیب کاسته می شود.

نویسندگان

امینه شفایی

کارشناس ارشد مهندسی متالورژی کارشناس تولید کارخانه نورد شرکت صنایع مس شهید باهنر کرمان

سیدنوید سیوف جهرمی

کارشناس مهندسی متالورژی کارشناس خط میانی کارخانه نورد شرکت صنایع مس شهید باهنر کرمان

حمیدرضا گل آقایی

کارشناس مهندسی متالورژی مدیر کارخانه نورد شرکت صنایع مس شهید باهنر کرمان