استفاده از روش فراکاوشی برنامه ریزی ژنتیک در تخمین سایش در سطح براده ابزار در فرآیند ماشین کاری بوسیله شعاع براده

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 362

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SASTECH09_014

تاریخ نمایه سازی: 11 اردیبهشت 1398

چکیده مقاله:

یکی از پارامترهای مهم جهت ارزیابی میزان کارآیی فرآیند ماشینکاری شکل براده می باشد. با توجه به تاثیر میزان سایش در شکل مشخصات هندسی براده تشکیل شده، امکان تخمین پارامترهایی مانند میزان سایش ابزار با در نظر گرفتن شکل براده وجود دارد. طبق تحقیقات انجام شده، پارامترهای سرعت برشی زمان فرآیند ماشین کاری دو عامل مهم در سایش ابزار می باشند در نتیجه این دو پارامتر در تعیین شعاع براده در مقاطع مختلف زمانی نیز تاثیر گذار خواهند بود. در سالهای اخیر با پیشرفت علوم مختلف، روشهای متعدد فراکاوشی، در کنار مدلهای رگرسیونی تحلیلی برای تخمین میزان سایش در فرآیند ماشین کاری ارایه شده است. در این تحقیق، کارآیی مدل فراکاوشی برنامه ریزی ژنتیک در تخمین تغییرات مقادیر سایش با در نظر گرفتن شعاع براده مورد بررسی تحلیل قرار گرفته است. نتایج بررسی نشان داد که برنامه ریزی ژنتیک علاوه بر دقت قابل قبول در تخمین نتایج خروجی، توانایی استخراج معادله پارامتریک را نیز دارا می باشد که این خصوصیت مدل برنامه ریزی ژنتیک را نسبت به مدلهای هوشمند دیگر در اولویت قرار می دهد.

کلیدواژه ها:

برنامه ریزی ژنتیک ماشین کاری سایش ابزار شعاع براده.

نویسندگان

محمد زادشکویان

دانشیار، دانشگاه تبریز، دانشکده مهندسی مکانیک

وحید پورمستقیمی

دانشجوی دکتری، دانشگاه تبریز، دانشکده مهندسی مکانیک